Omgaan met agressie
circles
Trainingen 'omgaan met agressie'

Overal lijkt steeds meer agressie voor te komen. Wie iets wil doen tegen agressie moet verder gaan dan aansluiten bij gevoelens van verontwaardiging of rechtvaardigheid. Het is belangrijk om scherp te kijken met welk beleid je echt stappen zet en welke interventies agressie voorkomen en conflicten de-escaleren.

 

Segment verzorgt trainingen ‘omgaan met agressie’ voor medewerkers in verschillende functies. Ook kunnen wij als procesbegeleider bij specifieke agressievraagstukken binnen jouw gemeente of organisatie fungeren. Daarnaast ondersteunen wij leidinggevenden in hun rollen met betrekking tot agressie en geweld en bieden we diverse (online) trainingen over het omgaan met agressie. 

 

Bekijk ons trainingsaanbod
Kunnen wij je helpen met een agressievraagstuk binnen jouw organisatie?