Diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
14 september 2023
9 dagen + 10 dagdelen
Utrecht
€11.597,00
Andere data en locaties
Wil jij het Diploma Specialist Burgerlijke Stand halen? Schrijf je hier in voor de complete diplomalijn. Inclusief persoonlijke begeleiding!
circles
Diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand

Met dit diploma van de NVVB Publieksacademie kan je je kennis verbreden op het gebied van Internationaal Privaatrecht en nationaliteitsrecht in combinatie met het BW.

 

De diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand bestaat uit zes modules, waarvan Segment er vijf kan verzorgen. De module S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten is alleen via de NVVB Publiekacademie te volgen. Maar let op, deze module is wel verplicht als je het diploma wil behalen. 

 

Het diploma Basiskennis Burgerzaken en het diploma Burgerlijke Stand – Basis is aanbevolen voorkennis alvorens je aan deze diplomalijn kan beginnen. Het is altijd mogelijk om losse certificaten te behalen zonder deze basisdiploma's.

Werkwijze
Examinering
Werkwijze

De specialistenmodules zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding.

Examinering

Alle examens worden afgenomen door de NVVB Publieksacademie. Kijk voor meer informatie over de examens en bijbehorende kosten op de website van de NVVB Publieksacademie.

Na afloop:
check
Heb je vaardigheden ontwikkeld, gericht op zelfstandigheid en eigen ontwikkeling; gericht op communicatie schriftelijk en mondeling; omgevingsbewustzijn en bestuurlijk en politiek handelen; proces en projectmanagement; onderzoeksvaardigheden
check
heb je kennis en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht
check
kan je bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad
check
kan je optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen
check
Heb je kennis en inzicht in de relevante regels op het gebied van personen- en familierecht inclusief IPR
check
Heb je kennis en inzicht in de toepassing van de regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep, verweerschriften, bestuurlijke boete en dwangsom.
check
Kan je het bestuur en management adviseren over de organisatie, uitvoering, controle en verantwoording van de kwaliteit van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit.
Data en details
< terug naar Diplomalijnen overzichtspagina