Diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten
Wil jij het Diploma Specialist Identiteitsdocumenten halen? Schrijf je hier in voor de complete diplomalijn. Inclusief persoonlijke begeleiding!
circles
Diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten

Met dit diploma van de NVVB Publieksacademie ken je alle ins en outs van de echtheidskenmerken van identiteits- en brondocumenten en weet je alles over identiteit, burgerlijke staat en nationaliteitsrecht.

 

De diplomalijn Specialist identiteitsdocumenten bestaat uit vijf modules, waarvan Segment er drie kan verzorgen. De modules B1b brondocumenten en S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten kunnen alleen rechtstreeks worden gevolgd bij de NVVB Publieksacademie. Deze modules zijn dus ook niet meegenomen in de planning of in de investering. Maar let op: deze modules zijn wel aanbevolen voor het behalen van het diploma.

 

Het diploma Basiskennis Burgerzaken is aanbevolen voorkennis als je aan deze diplomalijn wil beginnen. Het is altijd mogelijk om losse certificaten te behalen zonder examen te doen. 

Werkwijze
Examinering
Werkwijze

De specialistenmodules zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding.

Examinering

Alle examens worden afgenomen door de NVVB Publieksacademie. Kijk voor meer informatie over de examens en bijbehorende kosten op de website van de NVVB Publieksacademie.

Na afloop:
check
Heb je vaardigheden ontwikkeld gericht op zelfstandigheid en eigen ontwikkeling; gericht op communicatie schriftelijk en mondeling; omgevingsbewustzijn en bestuurlijk en politiek handelen; proces en projectmanagement; onderzoeksvaardigheden
check
heb je kennis en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht
check
kan je bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad
check
kan je optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen
check
kan je het bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van identiteitsdocumenten.
Startdatum 2023
In huis
Startdatum 2023

De diplomalijn is in januari gestart. Het is op dit moment niet mogelijk om je in te schrijven voor de complete diplomalijn. Je kunt wel inschrijven op losse NLQF6 modules. 

In huis

Wil je deze diplomalijn in huis organiseren? Dat is mogelijk. Neem contact op met onze opleidingsadviseurs voor een offerte op maat.