Hoe geef je sturing aan een bouwproces?
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Projectleider is een vak apart. Wil jij die verbinder zijn met een rechte rug, die scoort?
Inleiding
Inleiding

Ontwikkeling
Al verschillende jaren worden de burgers steeds mondiger; ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zeker bij een bouwproces is het belangrijk om burgers/omwonenden in een vroegtijdig stadium te betrekken. De nieuwe omgevingswet die -naar verwachting- in 2021 in werking treedt, verwacht ook van initiatiefnemer dat deze de burgers in een vroegtijdig stadium bij bouwplannen betrekt en voor draagvlak zorgt. De gemeente faciliteert hierbij.

 

Probleem
Vaak zijn gemeenten gewend om bouwplannen in het allerlaatste stadium (definitief ontwerp) aan de burgers te presenteren. Gevolgen hiervan zijn ontevreden burgers, bezwaren tegen bouwplannen en veelal vertraging van het bouwproces met daarmee gepaard gaande extra kosten. De gemeente krijgt hierdoor een slecht imago.

 

Oplossing
Door middel van het sturen, verankeren en borgen van het bouwproces op inhoud, communicatie en participatie (zowel intern als extern) wordt de kans op een succesvol verlopend bouwproces vergroot. Het is essentieel om in iedere fase van het proces te weten wat er speelt. Door deze werkwijze kunnen risico’s goed ingeschat en geminimaliseerd worden.

Doelgroep

Gemeenten, schoolbesturen, projectleiders vastgoed in de private sector

Programma
In een korte theoretische inleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
  • wie zijn de actoren bij een bouwproces
  • op welke manier kun je participatie vorm geven
  • wat is het belang van verankeren en borgen
  • waar en wanneer communiceer je, met wie en waarom
  • met welke valkuilen moet je rekening houden.
  • Deze onderwerpen worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Na de theoretische inleiding gaan we gezamenlijk aan het werk met het uitwerken van een casus.
Werkwijze
Door middel van een rollenspel tijdens de casus krijg je inzicht in en word je je bewust van de belangen van de verschillende actoren bij een bouwproces.
Resultaat
Naar huis met een procesbeschrijving en tips om een bouwproces tot een goed einde te brengen.
Je weet welke actoren er zijn bij een bouwproces en hebt manieren geleerd om de participatie goed vorm te geven.
Cursus
Docent
Evelien de Bunje
Docent
Hans van der Hek