Actualiteitencollege Wabo
Eerstvolgende datum:
19-09-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In één dag brengen we je op de hoogte van alle actualiteiten in wet- en regelgeving en rechtspraak!
Inleiding
Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van Wabo, Bor en Mor in 2010 is er heel veel gebeurd. Er zijn nieuwe, aanvullende wet- en regelgevingen ontstaan, zoals o.a. de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (WET VTH). Binnenkort wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in het Staatsblad gepubliceerd. 

Bijna wekelijks verschijnt er wel een belangwekkende rechtspraak, met name van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van de Wabo. En dan is er ook nog de Omgevingswet die waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 in werking zal treden....

Doelgroep

Vergunningverleners, coördinatoren, adviseurs, handhavers, leden bezwaarcommissie en (algemeen) juristen.

Programma
Algemene inleiding
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Wet VTH
 • Wetsvoorstel Wkb
Fundamentele en inhoudelijke aspecten
 • Structuur en systematiek van de Wabo
 • Bevoegd gezag
 • Aspecten van de aanvraag (bijv. onlosmakelijke samenhang en aanhaken)
 • Rol van vvgb-organen
 • Keuze van de juiste voorbereidingsprocedure
Procedurele aspecten, waaronder:
 • Ontvankelijkheidstoetsing
 • Toepassing van een voorbereidingsprocedure: regulier, uitgebreid
 • Omgaan met beslistermijnen
Rechtsbescherming
 • Beroepsrecht voor belanghebbenden (begrip)
 • Beperkingen van beroepsrecht (art. 6:13 Awb)
 • Relativiteitsvereiste
 • Bestuurlijke lus e.d.
Omgevingsvergunning in de Ow
 •  
Werkwijze
Deze cursus is op een interactieve manier ingericht. We maken daarbij veel gebruik van voorbeelden en casussen uit de praktijk.
Resultaat
Na deze cursus heb je gedetailleerde kennis van alle fundamentele, inhoudelijke, procedurele en rechtsbeschermingsaspecten van de omgevingsvergunning (Wabo).
Ook ben je weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en rechtspraak en heb je alvast wat inzicht in de Omgevingswet.
Cursus
Docent
Rien Jonkers
Contact
Heb je vragen? Neem contact op met één van onze medewerkers op 033 - 434 50 80.