Kabels en leidingen in gemeentegrond
Eerstvolgende datum:
08-02-2022 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Alle facetten van de VNG-modelverordening en de relatie met Nuts- en Telecombedrijven komen voorbij, van beleid tot uitvoering!
Inleiding
Inleiding

De gemeente is belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden i.v.m. de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen. Daar komt heel wat bij kijken.

Denk aan het maken van overeenkomsten met nutsbedrijven, het verlenen van vergunningen of het maken van instemmingsbesluiten, het verhalen van schade aan kabels en leidingen van de gemeente en het heffen van precariorechten en leges. Begin 2018 is een model-nadeelcompensatieregeling ontwikkeld voor het verleggen van kabels en leidingen in opdracht van de gemeente.

Doelgroep

Medewerkers kabels en leidingen, medewerkers registratie WION, toezichthouders, medewerkers die schade verhalen, medewerkers grondzaken, medewerkers juridische zaken, medewerkers financiën.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • wie spelen er een rol bij kabels en leidingen?
  • eigendom van kabels, leidingen en graafschade
  • landelijke en gemeentelijke regelgeving
  • handboek ondergrondse infrastructuur
  • bestemmingsplannen
  • informatie-uitwisseling over ondergrondse netwerken (WION)
  • (Opzeggen van) overeenkomsten met nutsbedrijven
  • Inkomsten en uitgaven: leges, precariorechten, huur
  • Telecommunicatiewet
Werkwijze
De cursus is praktijkgericht. We werken met casussen, die ook door jou als cursist kunnen worden aangereikt. Het leerproces is interactief, zodat we een goede basis leggen voor de toepassing van het geleerde in de praktijk.
Resultaat
Je kent de regelgeving m.b.t. kabels en leidingen
Je weet welke zaken een rol spelen bij het verlenen van vergunningen of het maken van instemmingsbesluiten en hoe je daar mee om moet gaan
Je weet welke mogelijkheden er zijn om schade aan gemeente-eigendommen te verhalen en weet hoe je inkomsten voor de gemeente kunt genereren
Je kent de valkuilen van het overleg met de nuts- en telecombedrijven over in het verleden gesloten overeenkomsten
Je hebt inzicht in de nieuwe ontwikkelingen.
Cursus
Docent
Erik van der Steen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst
Ook interessant voor jou