Positieve gezondheid in de praktijk
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Tijdens deze training leer je het gedachtengoed van positieve gezondheid toepassen in je werk!
circles
Inleiding

Positieve gezondheid is een mindset. Tijdens deze training ga oefenen met realistische praktijksituaties, waarin je het gedachtengoed van positieve gezondheid toepast. Om de situaties zo realistisch mogelijk te maken is er een acteur aanwezig. Je leert gesprekstechnieken toe te passen, waarmee je kan doorvragen en weerstand ombuigt.

circles
Doelgroep

Medewerkers van het sociaal domein

Programma
  • Verschillende situaties over positieve gezondheid bespreken
  • Praktijksituaties oefenen
    • Feedback geven over de oefening
  • Doorvragen vanuit het gedachtengoed van Positieve gezondheid
    • Nabespreken
  • Hoe kun je positieve gezondheid gebruiken als er weerstand is?
    • Oefening met het ombuigen van weerstand

 

Resultaat
check
Pas je de uitgangspunten van Positieve Gezondheid toe in een gesprek met een cliënt
check
Vraag je door, wanneer je de uitgangspunten van positieve gezondheid toepast
check
Bij je weerstand om als je het gedachtegoed van positieve gezondheid toepast
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina