Gemeentefinanciën voor niet financiële medewerkers
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Financiële kennis is noodzakelijk voor alle leidinggevenden en beleidsadviseurs bij gemeenten. Heb jij al grip op je financiën?
circles
Inleiding

Financiën is een van de belangrijkste zaken waar binnen een gemeente op gestuurd wordt. Als je hiervoor verantwoordelijk bent, is het nodig om inzicht te hebben in de financiën van de gemeente en de P&C-cyclus. Om deze kennis op te doen hebben wij deze tweedaagse cursus ontwikkeld.

circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en andere niet-financiële medewerkers die binnen hun werkzaamheden in aanraking komen met gemeentefinanciën en de (documenten in de) P&C-cyclus. Voorkennis van (gemeente)financiën is niet vereist.

Programma
Gemeente en Financiën

Welke gelden ontvangen we als gemeente? Wat zijn algemene middelen en wat zijn specifieke middelen? Wat is het verschil tussen structurele uitgaven en incidentele uitgaven?

De P&C-cyclus

Welke documenten maken deel uit van de P&C-cyclus? Wie stelt welke documenten vast? Wanneer moeten deze documenten opgesteld zijn?

De begroting en rekening van een gemeente nader bekeken

Hoe zijn de begroting en rekening van een gemeente opgebouwd? Wat is het BBV? Welke onderdelen van de rekening zijn voor mijn functie als beleidsmedewerker belangrijk?

De balans van de gemeente

Hoe ziet de balans van de gemeente er uit? Wat zijn activa en passiva? Wat is het verschil tussen reserves en voorzieningen? Waar staan mijn risico opgenomen?

Wie, wat en waar

Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen een gemeente? Wat voor informatie moet er opgenomen worden in de financiële onderbouwing van een beleidsvoorstel? Waar kan je deze informatie vinden?

Het maken van voorstellen

Wat is het verschil tussen een dekkingsvraagstuk en een financieringsvraagstuk? Welke dekkingsvoorstellen kan je wanneer inzetten?
Wanneer kan je bestemmingsreserves inzetten?

Budgetten en kredieten

Wat is het verschil tussen een investering en een kostenpost? Welke financiële consequenties vloeien er voort uit investeringen? Welke dekkingsvoorstellen passen hierbij?

Controlemechanismen

Welke controlemechanismen kent het college en de raad? Wie mag welke toepassen? Hoe hebben deze invloed op onze werkzaamheden?

Resultaat
check
Na het volgen van de cursus ben je in staat om de financiële begrippen toe te passen in je eigen situatie, kun je verantwoordelijkheid nemen voor het proces van Planning & Control en het beheer van de eigen budgetten.
check
Ook kun je optreden als gesprekspartner van financiële specialisten en kun je financiële onderbouwing leveren bij je eigen voorstellen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina