Bestuursrecht voor handhavers
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
€439,00
Andere data en locaties
Welke bevoegdheden hebben handhavers en boa’s volgens de Awb? Maar ook, aan welke normen moeten ze zich houden als ambtenaar? Daarnaast onder meer aandacht voor klachtbehandeling en de informele aanpak van conflicten. Wij leren het je graag in deze korte interactieve cursus.
Inleiding
Inleiding

Handhavers krijgen een steeds complexere rol in het publieke domein. Niet alleen de handhavingstaken veranderen, ook de samenleving verandert.

Welke bestuusrechtelijke taken en wettelijke bevoegdheden hebben Handhavers en hoe kunnen zij dit toepassen in de dagelijkse praktijk? Waar moeten ze rekening mee houden?

circles
Doelgroep

Handhavers en boa’s (alle domeinen)

Programma
  • Taken en bevoegdheden toezichthouder volgens de Awb
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Onderzoek in woning, bedrijfspand of voertuig
  • Bestuurlijke boete/bestuurlijke strafbeschikking
  • Last onder bestuursdwang/ dwangsom
  • Herstelsanctie
  • Verschil tussen bestuursrecht en strafrecht
  • Rechtsbescherming
  • Informele aanpak
  • Klachtbehandeling
Werkwijze

Door middel van filmpjes, artikelen en e-learning neem je de theorie zelf tot je.

Op de trainingsdag passen we deze theoretische kennis toe in de praktijk aan de hand van oefeningen en casuïstiek

Resultaat
check
Na afloop van deze cursus heb je inzicht in
je eigen taken en bevoegdheden;
check
je eigen taken en bevoegdheden
check
wat je bestuusrechtelijke bevoegdheden zijn bij bijvoorbeeld het onderzoeken van een woning of voertuig
check
het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht in de handhavingspraktijk