Weerbaarheid aan de balie
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
13-12-2023
1 dag
Utrecht
€640,00
Andere data en locaties
'Emotie mag, agressie niet'
circles
Inleiding

Medewerkers die in contact staan met klanten worden steeds vaker geconfronteerd met vormen van (verbaal) geweld en dreigementen van zelfdoding. Het is essentieel dat medewerkers hun verantwoordelijkheden kunnen vervullen binnen een veilige werkomgeving. Om deze reden geldt als richtlijn: het uiten van emoties is aanvaardbaar, maar agressie wordt niet getolereerd.

 

Van burgers en ondernemers mag verwacht worden dat zij kunnen vertrouwen op een degelijke dienstverlening en een professionele attitude van het personeel. Op hun beurt wordt van medewerkers verwacht dat zij respectvol handelen en zich onthouden van enig gedrag dat de grenzen overschrijdt.

 

Deze weerbaarheidstraining is specifiek ontworpen om zelfinzicht te vergroten, begrip te kweken voor anderen en hun situatie, en instrumenten aan te reiken die deelnemers kunnen bijstaan in het op een constructieve manier omgaan met uitdagende omstandigheden.

circles
Doelgroep

Deze training is voor medewerkers met klantcontact die geconfronteerd worden met emoties en verbaal agressief gedrag.

Alle medewerkers en leidinggevenden, van starters tot gevorderden.

Programma
Programma
  • Overzicht van de acht kernmaatregelen binnen Veilige Publieke Taken (VPT).
  • Formuleren van duidelijke gedragsnormen voor klantinteractie.
  • Analyseren van de impact van eigen gedrag op klanten en hun beleving.
  • Identificeren van diverse agressievormen (ABC-onderscheid).
  • Aanwenden van persoonlijke en praktische strategieën om spanning te verminderen in specifieke stressvolle situaties.
  • Factoren in gesprekken herkennen die invloed kunnen hebben op de gespreksdynamiek.
Bijzonderheden

Bovenstaande onderwerpen worden op diverse manieren geoefend met medewerking van een acteur.

Resultaat
check
De acht maatregelen binnen de Veilige Publieke Taken (VPT) op hoofdlijnen beschrijven.
check
Een norm stellen wat acceptabel is en wat niet acceptabel is in het gedrag van de klant.
check
Beschrijven welke invloed hun eigen gedrag heeft op de klant.
check
Het verschil tussen de diverse vormen van agressief gedrag beschrijven (onderverdeling in ABCD- gedrag) met mogelijke uiterlijke kenmerken en deze vormen herkennen in concrete situaties.
check
Persoonlijke en praktische handvatten hanteren met het doel de eigen spanning in specifieke situaties te verlagen.
check
Op hoofdlijnen beschrijven welke elementen van de situatie van invloed kunnen zijn op het gesprek.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina