Verdiepingstraining Interne auditor VIC
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-10-2024
2 dagen
Utrecht
€1.029,00
Andere data en locaties
Zet de volgende stap als intern auditor verbijzonderde interne controle!
circles
Inleiding

Verbijzonderde interne controle wordt met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording steeds belangrijker. Deze cursus is voor interne auditoren die de basisprincipes onder de knie hebben, maar behoefte hebben in verdiepende onderwerpen als het opstellen van het controleplan, dit plan op basis van bevindingen aan te passen, rapporteren voor verschillende doelgroepen en eigenaarschap van oplossingen en borging van de genomen maatregelen.  Daarnaast leren we welke positie de VIC heeft in de afstemming met de organisatie. In deze training is er veel ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en onderwerpen waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk als interne auditor.

 

Daarmee is dit een unieke training, je krijgt nieuwe kennis en vaardigheden en daarnaast krijg je de kans om jouw struikelblokken en issues voor te leggen aan onze docent en aan je medecursisten. Samen komen we tot een goede aanpak.

circles
Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren, zoals medewerkers Planning & Control, (assistent-)controllers en kwaliteitsmedewerkers.

Werkwijze

Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk. We oefenen het geleerde direct in de veilige omgeving van de cursusgroep. Op beide dagen is er veel ruimte om eigen casuïstiek en struikelblokken aan te dragen.

Programma
Dag 1
Rol en positie van de VIC
 • Inrichten VIC in de organisatie
 • Voor- en nadelen 3-lines model
 • Wat betekent dit voor accountantscontrole
Controleplan
 • Eisen informatie en inrichtingsprincipes controleplan
 • Bepalen van de controle aanpak incl. randvoorwaarden
 • Bepalen omvang van je werkzaamheden
 • Bijstellen van controleplan
Rechtmatigheidsverantwoording 2023
 • Invloed rechtmatigheidsverantwoording op de VIC werkzaamheden
 • Wat wordt er van je verwacht in het kader van rechtmatigheidsverantwoording?
 • Besluitvormingsproces en vaststelling
Tijdspad in het controleplan
 • Opstellen realistisch tijdspad
 • Wie heb je daarvoor nodig en waar haal je de informatie vandaan?
 • Evaluatie van bevindingen en opvolging in controleplan
Rapporteren van bevindingen
 • Impact functies op de manier van rapporteren
 • Betekenis rapportage voor gebruikers
 • Het schrijven van een goede, zakelijke rapportage die aansluit op de verschillende gebruikersniveaus in de organisatie
Dag 2
Communicatiestijlen
 • Inzet van verschillende communicatiestijlen
 • Hoe ga je de organisatie meekrijgen? 
 • Advies geven
 • Omgaan met weerstand
 • Groepsbeïnvloeding
 • Bevindingen communiceren
Omgaan met bevindingen uit de VIC
 • Wie is verantwoordelijk voor oplossing en borging?
 • Bewaken van de borging
 • Meten van effectiviteit van maatregelen
 • Rol van de interne auditor als afspraken niet nagekomen worden
VIC 3.0
 • Doorontwikkelingskansen
 • Data analyse 
 • (Fraude)risico georiënteerde aanpak
 • Nieuwe soorten audits

Bovenstaande onderwerpen worden behandeld aan de hand van de door jullie ingebrachte casuïstiek. Het kan dus zijn dat niet alle onderwerpen aan bod komen. Dit is afhankelijk van de behoefte in de groep.

Resultaat
check
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:
De rollen en positie van de VIC te benoemen en deze op de juiste manier te organiseren binnen jouw eigen organisatie
check
De voor- en nadelen van het 3-lines model te benoemen
check
Opstellen en het tijdig bijsturen van het controleplan
check
Een auditrapportage op maat op te stellen voor verschillende gebruikers binnen de organisatie
check
De bevindingen te delen en de organisatie mee te krijgen in het oplossen van de geconstateerde afwijkingen
check
Te meten of de genomen maatregelen effectief zijn
check
Een op maat gesneden oplossing(srichting) voor de door jou ingebrachte casus vanuit jouw organisatie
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina