Krijg grip op de SiSa regelingen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
04-04-2024
1 dag
Utrecht
€689,00
Andere data en locaties
Verantwoording van SiSa-regelingen (Single information, Single audit) vraagt veel van gemeenten in de p&c-cyclus. Leer hoe je op tijd de regelingen op de juiste wijze verantwoordt zodat de accountantscontrole soepel verloopt.
circles
Inleiding

Het aantal SiSa-regelingen neemt in de meeste verschillende gemeenten in aantal exponentieel toe en dat vraagt veel tijd. Daarnaast worden regelingen steeds complexer en vraagt dit veel van (de samenwerking tussen meerdere afdelingen binnen) de organisatie. De kosten van de accountantscontrole en de inzet van eigen tijd neemt significant toe door deze extra regelingen en veel organisaties worstelen met het beheersbaar houden hiervan.

 

Voor de verschillende SiSa-regelingen geldt individueel vaak geen eenduidige wijze van verantwoorden in de SiSa-bijlage en de data ligt bij verschillende afdelingen in de organisatie. Kortom, het vergt coördinatie en planning om de dossiers op tijd compleet te hebben om tot een soepele accountantscontrole te komen.

circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, financiële adviseurs, controllers, medewerkers financieel beheer.

Werkwijze

Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk. We oefenen het geleerde direct in de veilige omgeving van de cursusgroep. 

Programma
Programma
 • Wat houdt de SiSa-verantwoording in?
 • Inhoud belangrijkste en nieuwe regelingen
 • Hoe organiseer je de verantwoording in je organisatie?
  • Wie is eindverantwoordelijk?
  • Hoe krijg je tijdig de juiste informatie van de verschillende  afdelingen?
 • Planning in de tijd
 • Verantwoordingssystematiek
 • Aanpak van je detailcontroles
 • Samenhang met de (verbijzonderde) interne controle
 • Dossiervorming dat voldoet aan de eisen van een accountantscontrole
 • Hoe kijkt een accountant hiernaar
 • Rol van de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Resultaat
check
Het resultaat van deze training is dat wij jou in één dag meenemen in de laatste ontwikkelingen en inzicht geven hoe je grip kan houden op de SiSa regelingen. Wat betekent dit voor organisatie, waar let je op en haal je tijdig de juiste informatie vandaan en stuur je dit proces strak in de tijd. Onze docent zal daarbij ook een inkijk geven hoe accountants tegen de controle van de SiSa verantwoording aankijken en de wijze van dossiervorming op dit onderdeel.
check
Inzicht te hebben in de belangrijkste nieuwe regelingen in 2022 en wat dit betekent voor jouw organisatie
check
Goed te kunnen doorgronden wat de bedoeling is van de verschillende regelingen in de SiSa verantwoording en waar je de basis informatie terug kan vinden
check
Strak sturing te kunnen geven aan de planningsproblematiek van de toenemende SiSa regelingen
check
Tijdig de juiste informatie uit jouw organisatie te krijgen
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina