Positieve Gezondheid
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Leer hoe je de ander tot actie kan laten komen in het Sociaal Domein.
circles
Inleiding

Werken vanuit positieve gezondheid is een mindset. Het is een open manier van kijken en luisteren. Door deze mindset toe te passen gaat een ander meer regie voelen. Jouw cliënt komt zelf tot actie. Bij de training leer je hoe je het spinnenweb van positieve gezondheid kan toepassen in de praktijk. 

circles
Doelgroep

Medewerkers in het sociaal domein.

Programma
Gesprekstechnieken
  • Vragen stellen
  • Oefening met vragen stellen
  • Onderzoek veerkracht en betekenisvol leven
  • Vragen opstellen
Het Spinnenweb
  • Theorie
  • De zes dimensies met praktijkvoorbeelden
  • Vragen bij de dimensies
Het Spinnenweb ervaren
  • Oefening met het toepassen van het Spinnenweb
Evaluatie en borging
Resultaat
check
Je leert de uitgangspunten van positieve gezondheid kennen en wanneer je deze kan toepassen in de praktijk
check
Je past vraagstellingen toe in een gesprek over positieve gezondheid
check
Je begrijpt hoe een cliënt zich voelt bij het invullen van het Spinnenweb
check
Je begrijpt hoe het invullen van een Spinnenweb eraan bijdraagt dat iemand weet wat echt belangrijk voor hem/haar is
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina