Gegevensverstrekking uit de BRP
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-12-2023
1 dag
Utrecht
€659,00
Andere data en locaties
Veel gegevens uit de BRP worden automatisch verstrekt, maar soms kan het niet zonder tussenkomst van een medewerker.
circles
Inleiding

Je kunt op verschillende manieren gegevens verstrekken uit de BRP. Geautomatiseerde verstrekkingen vinden het vaakst plaats – dat kenmerkt het BRP-stelsel – toch komen er ook veel verstrekkingen tot stand met tussenkomst van een medewerker Burgerzaken. 

Dit roept regelmatig vragen op bij burgers. Hoe zit het precies met de gerechtsdeurwaarders, notarissen en advocaten? Hoe wordt een belangenafweging gemaakt? En hoe gaan we om met verzoeken vanuit het buitenland of van consulaten en ambassades?

circles
Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die de taak hebben (of krijgen) verzoeken om informatie uit de BRP te beoordelen en af te handelen.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen, binnen de context waarbinnen verstrekkingen vanuit de BRP zich afspelen, behandeld:
  • de wet- en regelgeving
  • het proces van de incidentele en/of papieren verstrekkingen.
  • (geanonimiseerde) verzoeken uit de dagelijkse praktijk
Werkwijze

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang, maken een directe vertaling van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk en doen dat als het enigszins kan met specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.

Resultaat
check
De vakkennis wordt verbreed en verdiept, waardoor je helemaal bij bent op jouw vakgebied.
check
Je kunt je werk optimaal uitvoeren.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina