Gegevensverstrekking uit de BRP
Eerstvolgende datum:
25-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Veel gegevens uit de BRP worden automatisch verstrekt, maar soms kan het niet zonder tussenkomst van een medewerker.
Inleiding
Inleiding

Je kunt op verschillende manieren gegevens verstrekken uit de BRP. Geautomatiseerde verstrekkingen vinden het vaakst plaats – dat kenmerkt het BRP-stelsel – toch komen er ook veel verstrekkingen tot stand met tussenkomst van een medewerker Burgerzaken.

Dit roept regelmatig vragen op bij burgers. Hoe zit het precies met de gerechtsdeurwaarders, notarissen en advocaten? Hoe wordt een belangenafweging gemaakt? En hoe gaan we om met verzoeken vanuit het buitenland of van consulaten en ambassades?

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die de taak hebben (of krijgen) verzoeken om informatie uit de BRP te beoordelen en af te handelen.

Programma
  • In deze cursus worden de volgende onderwerpen, binnen de context waarbinnen verstrekkingen vanuit de BRP zich afspelen, behandeld:
    • de wet- en regelgeving
    • het proces van de incidentele en/of papieren verstrekkingen.
    • (geanonimiseerde) verzoeken uit de dagelijkse praktijk
Werkwijze

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang, maken een directe vertaling van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk en doen dat als het enigszins kan met specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.

Resultaat
De vakkennis wordt verbreed en verdiept, waardoor je helemaal bij bent op jouw vakgebied.
Je kunt je werk optimaal uitvoeren.
Cursus
Docent
Jelly Frankes
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst