Vestiging in de BRP
Eerstvolgende datum:
30-09-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Wanneer verblijft iemand rechtmatig? Welke documenten overlegt men bij de aangifte en hoe ga je om met een onbekende geboortedatum? Dit en veel meer op basis van de meest recente HUP.
Doelgroep

Beginnende medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de inschrijving in de BRP wegens vestiging vanuit het buitenland. Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die hun kennis op willen frissen.

Programma
 • Wat zijn de regels uit de Wet BRP voor inschrijving?
 • Hoe leg je een persoonslijst aan?
 • Wat zijn de gevolgen van de Wet modern migratiebeleid?
 • Hoe is de samenhang met de registratie van niet-ingezetenen in de RNI?
 • Op welke wijze wordt samengewerkt met de IND?
 • Wat betekent het actuele legalisatiebeleid voor de uitvoeringspraktijk?
Aanvulling

Ook staan we kort stil bij de onderwerpen 'Verklaring onder ede (VOE)' en het beoordelen van 'Buitenlandse Brondocumenten'. Je kunt hier ook nog een verdiepende cursus voor volgen (zie genoemde cursussen bij bijzonderheden).

Werkwijze
Bijzonderheden/opmerkingen
Werkwijze

Een week voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvang je een link naar onze digitale leeromgeving. Voorbereiding is hierdoor mogelijk en je beschikt daarmee ook over naslagwerk, dat vaak zal bestaan uit links naar authentieke bronnen. Verder gaan we vooral praktisch aan de slag en wordt tijdens de cursus duidelijk hoe je theoretische kennis in de praktijk kunt/moet toepassen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en het maken van persoonslijsten kijken we of de materie duidelijk is. De kwaliteit van de uitvoering van het proces 'Eerste inschrijving in de BRP' staat hierbij natuurlijk centraal.

Bijzonderheden/opmerkingen

Zowel front- als backoffice komen aan bod. De cursus is minder geschikt voor medewerkers die persoonslijsten corrigeren en/of werken met gecompliceerde inschrijvingen, zoals bijvoorbeeld van asielzoekers. Hiervoor zijn de volgende cursussen meer geschikt:

 • Opleiding BRP-Specialist
 • Actualiseren en corrigeren in de BRP
 • IPR en brondocumenten - keus uit o.a. Syrië, Eritrea*
 • Buitenlandse Brondocumenten
 • Verklaring onder ede (VOE)
Cursus
Docent
Janet van der Ree
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst