Overheid en burger door één deur
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
23-09-2024
1 dag + 2 dagdelen
Online, Utrecht
€995,00
Andere data en locaties
De menselijke aanpak van het bestuursrecht.
circles
Inleiding

Wat is rechtvaardig? Waar zit de ruimte om af te wijken en hoe die te benutten? Hoe kan maatwerk worden geleverd? En is maatwerk de oplossing? Wat is behoorlijk en ethisch verantwoord? Hoe kan het vertrouwen in de overheid worden hersteld? Kortom, hoe kan het recht juist, maar waar nodig op maat en menselijk worden toegepast? In twee online ontmoetingen gaan we gaan we in discussie over deze onderwerpen. Vervolgens leer je in een fysieke training het daadwerkelijk menselijk toepassen van bestuursrecht, maar ook de grenzen hiervan.

Download de folder
circles
Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die bij de overheid werkt, ook voor bestuurders en raadsleden!

Werkwijze

Achterover hangen is er bij deze training niet bij. Wij verwachten een actieve inbreng van cursisten, om zo samen te bepalen wat er mogelijk is binnen de huidige wetgeving. Deze training bestaat uit prikkelende stellingen, filmpjes en verschillende werkvormen om de opgedane kennis en inzichten écht toe te passen in de praktijk.

Programma
Online ontmoeting (halve dag)

Tijdens de eerste online ontmoeting gaan we aan de hand van filmpjes en stellingen in op vragen als:

  • Is het vertrouwen afgenomen en indien dit zo is, waardoor?
  • Wat is er gebeurd in onder meer de "boodschappenkwestie", toeslagenaffaire en de afhandeling van de schade in Groningen?  
  • Wat zijn de gevolgen van het afgenomen vertrouwen? 
2e online ontmoeting (halve dag)

Om een verandering te weeg te brengen, gaan we inde tweede online ontmoeting (0,5 dag) in op onderwerpen als:

  • Hoe kunnen we het vertrouwen verbeteren?
  • Welke maatregelen/veranderingen en concrete acties zijn er nodig?
  • Wat is het gewenste resultaat?
Fysieke lesdag

De uitkomst van deze twee ontmoetingen nemen we mee als input voor de fysieke trainingsdag.

 

Vanuit daar gaan we kijken waar de mogelijkheden zitten om het bestuursrecht menselijk toe te passen en een begin te maken om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen/verbeteren. 

 

Waar zit de ruimte binnen het bestuursrecht? Wat kan er wel? Hoe dit te motiveren, te communiceren en in praktijk te brengen? Hoe kunnen we tot een nieuwe evenwichtige relatie komen die werkt?

Resultaat
check
Je hebt inzicht in historie en recente ontwikkelingen inzake de verhouding tussen burgers en overheid en de gevolgen daarvan;
check
Je hebt kennis van de beginselen van behoorlijk bestuur, de recente jurisprudentie daarover, de informele aanpak en inzicht in behoorlijk handelen
check
Je weet hoe je de ruimte in de wetgeving kunt benutten
check
Je hebt handvatten gekregen hoe het gebruik van de ruimte te motiveren en de werkwijze in de organisatie te implementeren.
check
Je hebt meer inzicht en bewustzijn over wat werkt tussen burger en overheid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina