Raad en Daad - 'Grondbeleid en regie op gebiedsontwikkeling'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Hoe houd je regie op gebiedsontwikkeling?
circles

De realisatie van (betaalbare) woningen, de toenemende zorgvraag, omgaan met klimaatverandering, de energietransitie etc. vraagt om regie door overheden. Regie die ook kan zorgen voor versnelling van de woningbouw en de aanleg van de infrastructuur. Via een actief dan wel faciliterend grondbeleid kunnen gemeenten invulling geven aan deze regierol. Welke instrumenten staan ter beschikking?  Hoe kunnen kosten optimaal worden terugverdiend dan wel worden verhaald op marktpartijen? Wat gaat er veranderen als de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.

In deze training staat het gemeentelijk grondbeleid centraal. Welke vormen van grondpolitiek zijn er en wat zijn de voor- en nadelen. Theorie en praktijk komen uitgebreid aan de orde.

circles
Doelgroep

De training is ontwikkeld voor raden en raadsleden maar is zeker ook interessant voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma

- Grondbeleid en regie bij integrale gebiedsontwikkeling

- Actief, interactief en facilitair grondbeleid

- Kostenverhaal in de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. Welke kosten zijn verhaalbaar?

- Het verhalen van investeringen in natuur en infrastructuur op projectontwikkelaars

- Gebiedsontwikkeling in samenwerking met de markt. Welke vormen van publiek-private samenwerking zijn er. Wat zijn de voor- en nadelen?

Na deze training heb je:
check
• inzicht in de regierol bij nieuwe gebiedsontwikkelingen via het gemeentelijk grondbeleid
check
• kennis van het grondbeleid en kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet
check
• kennis hoe dit nieuwe instrumentarium kan worden geïmplementeerd in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina