Actualiteitencollege Burgerzaken
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Wat zijn de praktische consequenties van de wijzigingen op het gebied van Burgerzaken? We zetten ze voor je op een rij!
Inleiding
Inleiding

De regelgeving op het gebied van Burgerzaken ontwikkelt zich razendsnel. Het afgelopen jaar is er al veel veranderd, maar er staan ons nog de nodige veranderingen te wachten. Ook groeit het aantal rechterlijke uitspraken. Voor jou als drukbezette ambtenaar Burgerzaken is het niet altijd mogelijk om via vakliteratuur op de hoogte te blijven. Daarom doen wij dat voor je.

In dit actualiteitencollege worden actualiteiten en ontwikkelingen inhoudelijk besproken voor de onderdelen Burgerlijke Stand, IPR, BRP, Nationaliteit en Documenten en Verzoeken. De cursus omvat ongeveer 60 actuele onderwerpen.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Programma
 • Behandeling laatste ontwikkelingen betreffende regelgeving op het gebied van:
  • personen- en familierecht en de komende wijzigingen in vogelvlucht en de ontwikkelingen rond draagmoederschap en gezag;
  • nationaliteitsrecht;
  • Wet BRP;
  • reisdocumenten en rijbewijzen;
  • bespreking van overige ontwikkelingen op het vakgebied;
  • bespreking van relevante jurisprudentie;
  • casusbehandeling.
Werkwijze

Dit college is interactief ingericht. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen casussen. Om je zo breed en diep mogelijk te informeren over de actualiteit, zetten wij meerdere docenten in: Henk Vat, Yvonne Segers, Janet van der Ree en Nancy-Schoof-Helmhout. Als studiemateriaal krijg je een syllabus met de meest actuele informatie, wekelijks verzameld vanuit een twintigtal nieuwsbrieven op het gebied van o.a. rechtspraak.

Beoordeeld met een 10
Zonder uitzondering wordt deze cursus goed beoordeeld door deelnemers. De gemiddelde score is een 9!
Resultaat
Je hebt kennis verworven van (wets)ontwikkelingen van het afgelopen jaar en inzicht in de ontwikkelingen op ons vakgebied en van de relevante jurisprudentie Burgerzaken.
Dit om optimaal te kunnen functioneren binnen het vakgebied Burgerzaken.
Cursus
Docent
Janet van der Ree
Docent
Henk Vat
Cursus
Docent
Janet van der Ree
Docent
Henk Vat
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst