Module Kwaliteitsbeheer Burgerzaken (S7)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Beleid en Kwaliteit chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
25-01-2024
1 dag + 2 dagdelen
Utrecht, Online
€1.499,00
Andere data en locaties
Een module over de kwaliteitsaspecten op de afdeling Burgerzaken. Inclusief twee sessies persoonlijke begeleiding.
circles
Inleiding

De module richt zich op het kwaliteitsbeheer in het werkveld van burgerzaken. Welke risico’s zijn er te benoemen? Wie spelen daarin een rol? Hoe gaan we met de ontdekte risico’s om? Hierover verkrijg je tijdens de module de nodige kennis, zodat je de juiste instrumenten kunt toepassen in de praktijk. Ook leer je het bestuur/management hierover te adviseren. Uiteindelijk is kwaliteitsbeheer een continu-proces omdat zich altijd nieuwe risico’s kunnen voordoen.

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met generieke aspecten van kwaliteitsbeheer. Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma Specialist Beleid en Kwaliteit.

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding. 

 

De persoonlijke begeleiding bestaat uit twee coaching gesprekken om je optimaal voor te bereiden op de examinering. Je mag deze tot maximaal 3 maanden na de laatste lesdag in plannen.

Bijzonderheden

Je sluit deze module af met een praktijkopdracht en een criterium gericht interview (CGI) die worden beoordeeld door de NVVB Publieksacademie.

 

De praktijkopdracht is op hoog niveau en gericht op het ontwikkelen van beleid, adviezen, procedures, maatregelen, richtlijnen, rapportages of risicoanalyses. Je voert een praktijkopdracht zelfstandig en binnen jouw gemeente uit. 

 

Deze module is onderdeel van de diplomalijn voor (aankomend) Specialist Beleid en Kwaliteit. Meer informatie over de diplomalijnen? Klik hier

 

Mocht je vragen hebben over de module of de Specialisten diplomalijn. Neem dan gerust contact met ons op via 033 –434 50 80.

 

Resultaat
check
De juiste instrumenten gebruiken in het kwaliteitsbeheer Burgerzaken
check
Het bestuur en management adviseren over de kwaliteitsaspecten van de Burgerzaken
check
Alert blijven op nieuwe risico’s die zich mogelijk voordoen
Programma
De verschillende toetsingscriteria en instrumenten (ENSIA, DPIA, ISMS, BIO)
De verschillende rollen en functionarissen (CISO, privacy officer, FG)
Adviseren over de continuïteit van de bedrijfsvoering van burgerzaken
Opstellen van een continuïteitsplan en werking daarvan toetsen
Adviseren in geval van calamiteiten
De relatie tussen beveiligingsvoorschriften voor burgerzaken en de gemeentebrede informatiebeveiliging
De ENSIA-rapportage
Uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA) op burgerzakenprocessen
Uitvoeren van een risico-analyse
Opstellen van een evaluatierapport na een DPIA of een risico-inventarisatie en -analyse

Tussen de lesdagen door werk je aan het voorstel voor het praktijkopdracht, de praktijkopdracht en de huiswerkopdrachten. We gaan uit van 25 uur zelfstudie.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.