Module Kwaliteit BRP (S11)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Basisregistratie personen chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
25-03-2025
2 dagen
Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Deze module richt zich op de kwaliteit van de BRP.
circles
Inleiding

Aan de hand van de PDCA-cyclus doorloop je tijdens deze module de kwaliteitsaspecten van de BRP. Zo leer je hoe je de kwaliteit van de BRP kunt borgen.   

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met de Kwaliteit van de BRP. Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma Specialist Basisregistratie Personen.   

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding.

 

De persoonlijke begeleiding bestaat uit twee coaching gesprekken om je optimaal voor te bereiden op de examinering. Je mag deze tot maximaal 3 maanden na de laatste lesdag in plannen.

Bijzonderheden

Je sluit deze module af met een praktijkopdracht en een criterium gericht interview (CGI) die worden beoordeeld door de NVVB Publieksacademie. Deze module is onderdeel van de diplomalijn voor (aankomend) Specialist BRP. Meer informatie over de diplomalijnen? Klik hier 

 

De praktijkopdracht is op hoog niveau en gericht op het ontwikkelen van beleid, adviezen, procedures, maatregelen, richtlijnen, rapportages of risicoanalyses. Je voert een praktijkopdracht zelfstandig en binnen jouw gemeente uit. 

 

Mocht je vragen hebben over de module of de Specialisten diplomalijn. Neem dan gerust contact met ons op via 033 –434 50 80.

Resultaat
check
Het bestuur en management adviseren
check
De PDCA-cyclus hanteren in de kwaliteit BRP
check
Kwaliteitsplannen opstellen, vragen beantwoorden, controles uitvoeren en beoordelen
Programma
Terugmelden en verplicht gebruik
Informatiebeveiliging / ENSIA
Brondocumenten
Inhoudelijke kwaliteit
Procedures
Zelfevaluatie
Risicomanagement

Tussen de lesdagen door werk je aan de huiswerkopdrachten, het voorstel van de praktijkopdracht en de praktijkopdracht. We gaan uit van 25 uur zelfstudie.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.