Module Adresonderzoek 2 (S9)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Basisregistratie personen chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
03-09-2024
4 dagdelen
Online
€1.499,00
Andere data en locaties
Een module over het beleid en beheer van Adresonderzoek! Inclusief twee sessies persoonlijke begeleiding.
circles
Inleiding

In deze module oefen je met het schrijven van beleidsregels en het maken van werkinstructies. De module gaat in op inschrijvingen op adres en adresonderzoek, het redigeren van risicoprofielen, het houden van een multidisciplinair onderzoek en het sluiten van convenanten. Deze module is een mooi pakket om samen te doen met de modules van het diploma Basis Verblijf en Adres. 

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met beleid en beheer van Adresonderzoek. Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma Specialist Basisregistratie Personen. 

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding. 

 

De persoonlijke begeleiding bestaat uit van twee coaching gesprekken om je optimaal voor te bereiden op de examinering. 

Bijzonderheden

Je sluit deze module af met een praktijkopdracht die wordt beoordeeld door de NVVB Publieksacademie. Deze module is onderdeel van de diplomalijn voor (aankomend) Specialist BRP. Meer informatie over de diplomalijnen? Klik hier 

Resultaat
check
Advies geven over inschrijving op adres
check
Advies geven over adresonderzoek
check
Risicoprofielen redigeren
check
Multidisciplinair onderzoek doen
check
Convenanten sluiten
check
Beleidsregels schrijven
check
Werkinstructies maken
Programma
Dagdeel 1
 • Adres 
 • Adresonderzoek 
 • Bereikbaarheid op het adres 
 • Verzending besluiten 
 • Briefadres 
Dagdeel 2
 • Onjuist inschrijving 
 • Risicoprofielen 
 • Redigeren van teksten 
Dagdeel 3
 • Informatie verkrijgen 
 • Bevoegdheden verschillende partijen 
 • Terugmeldplicht  
 • AVG 
 • Samenwerking 
 • Convenant opstellen 
   
Dagdeel 4
 • Schrijven van beleid 
 • Schrijven van advies 
 • Schrijven van werkinstructies 

 

Tussen de lesdagen door werk je aan het voorstel voor het praktijkopdracht, de praktijkopdracht en de huiswerkopdrachten. We gaan uit van 30 uur zelfstudie. 

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.