Module Persoonsinformatievoorziening en privacy (S1)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Basisregistratie personen chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
14-01-2025
1 dag + 2 dagdelen
Utrecht, Online
€1.499,00
Andere data en locaties
Leer de regels toepassen voor verstrekkingen van persoonsgegevens, zowel in de BRP, als in de AVG. Inclusief twee sessies persoonlijke begeleiding.
circles
Inleiding

De module richt zich op de regels voor verstrekkingen van persoonsgegevens, zowel in de BRP, als in de AVG. We gaan op zoek naar de relatie tussen deze twee wetgevingen rond verstrekkingen van persoonsgegevens. Eerst verkrijg je de nodige kennis, zodat je deze regelgeving kunt toepassen in de praktijk. Ook leer je hoe je het bestuur/management hierover kunt  adviseren. Tot slot komt aan de orde wat er mis kan gaan, wat je moet doen als het mis gaat en wat de gevolgen kunnen zijn. We hebben het over mogelijke ‘datalekken’ en eventuele sancties door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nationale toezichthouder.

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met de beleidsterreinen persoonsinformatievoorziening en privacy, protocollering, verstrekken van gegevens uit de BRP en het weigeren van verstrekkingen.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma Specialist Basisregistratie personen.

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding. De persoonlijke begeleiding bestaat uit twee coaching gesprekken om je optimaal voor te bereiden op de examinering. Je mag deze tot maximaal 3 maanden na de laatste lesdag in plannen.

 

 

Bijzonderheden

Je sluit deze module af met een theorie examen, een praktijkopdracht en een criterium gericht interview (CGI) die worden beoordeeld door de NVVB Publieksacademie.

Resultaat
check
De wet- en regelgeving voor verstrekkingen van persoonsgegevens toepassen
check
Het bestuur en management adviseren over het verstrekken van persoonsgegevens
check
Handelen wanneer er iets misgaat bij het verstrekken van persoonsgegevens
Programma
Het binnengemeentelijke (verplichte) gebruik van de BRP-gegevens
De gegevensstromen binnen de organisatie en de rol van de gegevensmakelaar
De vraag welke wet- of regelgeving van toepassing is op een bepaalde verstrekking
De toetsing van verstrekkingen aan de hand van de BRP en/of AVG
Een weigering opstellen om BRP-gegevens te verkrijgen
De juistheid van protocolleringen beoordelen
Adviseren op basis van de BRP en de AVG over verstrekkingen (incl. belangenafweging)
Adviseren over de rol van de BRP en/of de AVG bij autorisaties, protocollering, de rechten van de burger en de plichten van de gemeente
Adviseren bij de uitoefening van rechten door burgers (inzagerecht, correctierecht, verwijderingsrecht en protocolrecht)
Adviseren over AVG-verplichtingen
Het herkennen en behandelen van datalekken
De taken van de Autoriteit Persoonsgegevens

Tussen de lesdagen door werk je aan het voorstel voor het praktijkopdracht, de praktijkopdracht en de huiswerkopdrachten. We gaan uit van 25 uur zelfstudie.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.