Module Awb en procesrecht (S6)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand chevron
Onderdeel van diplomalijn Specialist Basisregistratie personen chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-01-2024
2 dagen
Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Een module over de toepassing en werking van Awb en procesrecht! Inclusief twee sessies persoonlijke begeleiding.
circles
Inleiding

In deze module leer je hoe je de regels van proces-bestuursrecht kunt toepassen in de praktijk. Eerst gaan we aan de slag met kennis over Awb en procesrecht. Vervolgens leer je hoe je beslissingen kunt nemen over een aanvraag, besluit, bezwaar en beroep. Je gaat aan de slag met het opstellen van besluiten en verweerschriften en het adviseren van het college van B&W en de burgemeester over onder andere bestuurlijke boetes, verweer- en bezwaarschriften.

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met Awb en het procesrecht. Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma Specialist Burgerlijke Stand of Specialist Basisregistratie Personen.

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten, zelfstudie en persoonlijke begeleiding. 

 

De persoonlijke begeleiding bestaat uit twee coaching gesprekken om je optimaal voor te bereiden op de examinering. Je mag deze tot maximaal 3 maanden na de laatste lesdag in plannen.

 

Je sluit deze module af met een theorie examen, een praktijkopdracht en een criterium gericht interview (CGI) die worden beoordeeld door de NVVB Publieksacademie.

Bijzonderheden

De praktijkopdracht is op hoog niveau en gericht op het ontwikkelen van beleid, adviezen, procedures, maatregelen, richtlijnen, rapportages of risicoanalyses. Je voert een praktijkopdracht zelfstandig en binnen jouw gemeente uit. 

 

Deze module is onderdeel van de diplomalijnen voor (aankomend) Specialist Burgerlijke Stand en BRP. Meer informatie over de diplomalijnen? Klik hier

 

Mocht je vragen hebben over de module of de Specialisten diplomalijn. Neem dan gerust contact met ons op via 033 –434 50 80.

Resultaat
check
De kennis van Awb en procesrecht toepassen in de praktijk.
check
Advies geven aan het college van B&W en de burgemeester over Awb en Procesrecht
check
Besluiten en verweerschriften opstellen
check
Neem je beslissingen over een aanvraag, besluit, bezwaar en beroep
Programma
Dagdeel 1 en 2
 • Besluitbegrip
 • Besluit, rechtshandeling, feitelijke handeling
 • Bevoegde bestuursorganen
 • Belanghebbende
 • (Electronische) aanvraag
 • Beslistermijnen/dwangsom
 • Voornemen/ zienswijze
 • Bekendmaking besluit
 • Vereisten verzendadministratie
Dagdeel 3
 • Absolute en relatieve bevoegdheid Rechtbanken
 • Bestuursrecht/civiel recht
 • Procedure Rechtbank bestuursrecht
 • Bijzondere positie abs
 • Situaties vertegenwoordiging gemeente door abs bij de Rechtbank
 • Welke bevoegheden heeft de abs in verschillende procedures
Dagdeel 4
 • Toezichthouders bevoegdheden
 • Toezicht en AVG
 • Vormen van aanwijzing toezichthouders
 • Externe werking beleidsregels
 • Bestuurlijke boete bepalingen Awb
 • Handreiking bestuurlijke boete
 • Beleidsregels bestuurlijke boete
 • Cautieverplichting bij oplegging boete
 • Matiging boete/beoordeling proportionaliteit

 

Tussen de lesdagen door werk je aan het voorstel voor het praktijkopdracht, de praktijkopdracht en de huiswerkopdrachten. We gaan uit van 25 uur zelfstudie.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.