Module Nationaliteitsrecht 2 (S13)
Onderdeel van diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand chevron
Onderdeel van diplomalijn Specialist Basisregistratie personen chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
05-09-2024
1 dag + 2 dagdelen
Utrecht, Online
€1.299,00
Andere data en locaties
Leer meer over Nationaliteitsrecht!
circles
Inleiding

De module is een vervolg op de module B6 Nationaliteitsrecht 1.  In deze module leer je als aankomend specialist hoe je kan bepalen of de Nederlandse nationaliteit verloren gaat of al eerder verloren is gegaan. Daarnaast gaan we dieper in op de  verkrijging en het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Ook kijken we naar het verschil tussen onbekende nationaliteit en staatloosheid. Tijdens deze module ga je aan de slag met casussen om te oefenen met de theorie, zodat je de kennis kan toepassen in je werkzaamheden.  

circles
Doelgroep

Aankomend specialist binnen het vakgebied Burgerzaken, die zich bezighoudt met Nationaliteitsrecht op specialistenniveau.  
Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB Publieksacademie diploma’s Specialist Burgerlijke stand en Specialist Basisregistratie personen. 

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

De modules op het Specialistenniveau zijn opgebouwd volgens het principe van Combinatieleren. Dat wil zeggen dat we verschillende leervormen gebruiken, bijvoorbeeld klassikale lessen, virtuele bijeenkomsten en zelfstudie.  

Bijzonderheden

Je sluit deze module af met een theorie-examen dat wordt beoordeeld door de NVVB Publieksacademie. Deze module is onderdeel van de diplomalijnen voor (aankomend) specialisten Burgerlijke Stand en BRP. Meer informatie over de diplomalijnen? Klik hier 

Resultaat
check
Bepalen of de Nederlandse nationaliteit verloren gaat.
check
Bepalen of de Nederlandse nationaliteit al eerder verloren is gegaan.
check
Bepalen of iemand de buitenlandse nationaliteit verkrijgt
check
Bepalen of iemand de buitenlandse nationaliteit verliest
check
Bepalen of iemand een onbekende nationaliteit heeft
check
Bepalen of iemand Staatloos is
Programma
Nationaliteit in het algemeen
Interpreteren van buitenlands recht
Staatloosheid
Identiteitsfraude en de gevolgen
Van rechtswege verlies Nederlandse nationaliteit
(On)terecht geregistreerde nationaliteit
(On)terechte niet geregistreerde nationaliteit.

Tussen de lesdagen door werk je aan de huiswerkopdrachten. We gaan uit van 30 uur zelfstudie. 

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Wachtlijst
Kan je niet op de bovengenoemde data? Geef ons een seintje en we plaatsen je op de wachtlijst.