Diplomalijn Specialist Basisregistratie personen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-01-2023
23 dagen
Utrecht, In huis
Andere data en locaties
Wil jij het Diploma Specialist Basisregistratie Personen halen? Schrijf je hier in voor de complete diplomalijn. Inclusief persoonlijke begeleiding!
circles

Met dit diploma van de NVVB Publieksacademie weet je alles van de BRP, persoonsinformatievoorziening, privacy en informatiebeveiliging. Ook de Awb, IPR en de verwerking van dubbelopnames worden behandeld.

 

De diplomalijn Specialist Basisregistratie Personen bestaat uit negen modules.

 

Het diploma Basiskennis Burgerzaken en het diploma Basisregistratie Personen – Basis is verplichte voorkennis alvorens je aan deze diplomalijn kan beginnen. Het is wel mogelijk om losse certificaten te behalen zonder deze basisdiploma’s.

circles
Doelgroep

Burgerzakenmedewerkers die zich willen verdiepen in de BRP, persoonsinformatievoorziening, privacy en informatiebeveiliging, de Awb, IPR en de verwerking van dubbelopnames.

De kosten
Examinering
De kosten
S0 Vaardigheden Specialist Burgerzaken    
S1 Persoonsinformatievoorziening en privacy    
S2 Bijzondere situaties in de BRP    
S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten    
S6 Awb en procesrecht 2    
S9 Adresonderzoek 2    
S13 Nationaliteitsrecht 2    
S12 Complexe rechtsfeiten in de BRP    
S11 Kwaliteit BRP    
Totale kosten    
Examinering

Alle examens worden afgenomen door de NVVB Publieksacademie. Kijk voor meer informatie over de examens en bijbehorende kosten op de website van de NVVB Publieksacademie.

Na afloop
check
Heb je vaardigheden ontwikkeld gericht op zelfstandigheid en eigen ontwikkeling; gericht op communicatie schriftelijk en mondeling; omgevingsbewustzijn en bestuurlijk en politiek handelen; proces en projectmanagement; onderzoeksvaardigheden
check
heb je kennis van en inzicht in de relevante regels op het gebied van de Wet BRP en de AVG
check
kan je bijzondere situaties beoordelen en verwerken in de BRP
check
Kan je het bestuur en management adviseren over de organisatie en uitvoering van het proces adresonderzoek BRP
check
heb je kennis van en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht
check
kan je bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad
check
kan je optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen
check
heb je kennis van en inzicht in de verwerking van complexe rechtsfeiten zoals adoptie, vernietiging van erkenning, ontkenning ouderschap en gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.
check
Heb je kennis van en inzicht in de verwerking van niet-alledaagse nationaliteitsvraagstukken
check
Heb je kennis van en inzicht in de toepassing van de regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep, verweerschriften, bestuurlijke boete en dwangsom.
check
Kan je het bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van de BRP.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina