Diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-01-2023
19 dagen
Utrecht, In huis
Andere data en locaties
Wil jij het Diploma Specialist Burgerlijke Stand halen? Schrijf je hier in voor de complete diplomalijn. Inclusief persoonlijke begeleiding!
circles

Met dit diploma van de NVVB Publieksacademie kan je je kennis verbreden op het gebied van Internationaal Privaatrecht en nationaliteitsrecht in combinatie met het BW.

 

De diplomalijn Specialist Burgerlijke Stand bestaat uit zes modules.

 

Het diploma Basiskennis Burgerzaken en het diploma Burgerlijke Stand – Basis is verplichte voorkennis alvorens je aan deze diplomalijn kan beginnen. Het is wel mogelijk om losse certificaten te behalen zonder deze basisdiploma’s.

circles
Doelgroep

Burgerzakenmedewerkers die zich op het gebied van Internationaal Privaatrecht en nationaliteitsrecht in combinatie met het BW willen verdiepen. 

De kosten
Examinering
De kosten
S0 Vaardigheden Specialist Burgerzaken    
S13 Nationaliteitsrecht 2    
S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten    
S5 Personen- en familierecht + IPR     
S6 Awb en procesrecht 2    
S14 Kwaliteit Burgerlijke stand en Nederlandse nationaliteit    
Totale kosten    
Examinering

Alle examens worden afgenomen door de NVVB Publieksacademie. Kijk voor meer informatie over de examens en bijbehorende kosten op de website van de NVVB Publieksacademie.

Na afloop
check
Heb je vaardigheden ontwikkeld, gericht op zelfstandigheid en eigen ontwikkeling; gericht op communicatie schriftelijk en mondeling; omgevingsbewustzijn en bestuurlijk en politiek handelen; proces en projectmanagement; onderzoeksvaardigheden
check
heb je kennis en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht
check
kan je bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad
check
kan je optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen
check
Heb je kennis en inzicht in de relevante regels op het gebied van personen- en familierecht inclusief IPR
check
Heb je kennis en inzicht in de toepassing van de regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep, verweerschriften, bestuurlijke boete en dwangsom.
check
Kan je het bestuur en management adviseren over de organisatie, uitvoering, controle en verantwoording van de kwaliteit van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina