Diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-01-2023
11 dagen
Utrecht, In huis
Andere data en locaties
Wil jij het Diploma Specialist Identiteitsdocumenten halen? Schrijf je hier in voor de complete diplomalijn. Inclusief persoonlijke begeleiding!
circles

Met dit diploma van de NVVB Publieksacademie ken je alle ins en outs van de echtheidskenmerken van identiteits- en brondocumenten en weet je alles over identiteit, burgerlijke staat en nationaliteitsrecht.

 

De diplomalijn Specialist identiteitsdocumenten bestaat uit vijf modules, waarvan Segment er vier kan verzorgen. De module B1b brondocumenten kan alleen rechtstreeks worden gevolgd bij de NVVB Publieksacademie. Deze module is dus ook niet meegenomen in de planning of in de investering. Maar let op: deze module wel verplicht voor het behalen van het diploma.

 

Het diploma Basiskennis Burgerzaken is verplichte voorkennis alvorens je aan deze diplomalijn kan beginnen. Het is wel mogelijk om losse certificaten te behalen zonder dit basisdiploma.

circles
Doelgroep

Burgerzakenmedewerkers die zich willen verdiepen in de echtheidskenmerken van identiteits- en brondocumenten, in identiteit, burgerlijke staat en nationaliteitsrecht. 

De kosten
Examinering
De kosten

 

S0 Vaardigheden Specialist Burgerzaken       € 3.500,-
B6 Nationaliteitsrecht 1  4 dagen   € 1.499,-
S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten       
S10 Kwaliteit identiteitsdocumenten           €1.499,-
Totale kosten        € 6.498,-

 

 

 

 

 

 

Examinering

Alle examens worden afgenomen door de NVVB Publieksacademie. Kijk voor meer informatie over de examens en bijbehorende kosten op de website van de NVVB Publieksacademie.

Na afloop:
check
Heb je vaardigheden ontwikkeld gericht op zelfstandigheid en eigen ontwikkeling; gericht op communicatie schriftelijk en mondeling; omgevingsbewustzijn en bestuurlijk en politiek handelen; proces en projectmanagement; onderzoeksvaardigheden
check
heb je kennis en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht
check
kan je bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad
check
kan je optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen
check
Kan je het bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van identiteitsdocumenten
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina