Waar kan ik het OAB-beleid voor inzetten?
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-11-2023
1 dagdeel
Utrecht
€419,00
Andere data en locaties
Is het beleidsterrein van onderwijsachterstanden nieuw voor je? Schrijf je dan in voor deze cursus!
circles
Inleiding

Door zowel gemeenten, kinderopvangorganisaties als basisscholen wordt vol ingezet op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Is het beleidsterrein van onderwijsachterstanden nieuw voor je? Of wil je gewoon je kennis opfrissen en komen tot een effectief en efficiënt totaalbeleid op dit terrein, schrijf je dan in voor deze  cursus.

circles
Doelgroep

(Beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, bijvoorbeeld bij de neveninstromers en Oekraïne. Deze cursus kan als verdieping op de Leergang Onderwijsbeleid voor de gemeente gevolgd worden. 

Werkwijze en bijzonderheden

Deze module is praktijkgericht en sluit aan bij de actuele theorie. We oefenen met praktijkgerichte opdrachten. Met het intakeformulier voorafgaand aan dit traject verzamelen we jouw specifieke behoefte en kennis op dit terrein, zodat we tijdens de cursus inspelen op jouw voorkennis. 

 

Bijzonderheden

Deze verdiepende cursus is een vervolg op de leergang onderwijs.

Programma

Deze cursus is gericht op de volgende aspecten van het OAB-beleid, het beleid bestaat uit drie blokken:

 

Het fundament
 • Wettelijk kader OAB en budgettering
 • Hoe ziet het landschap er in mijn omgeving uit?
 • Op welke wijze kan ik de achterstandsscore gebaseerd op een vijftal indicatoren hierbij gebruiken?
 • Specifieke eisen aan de realisatie van zomerscholen en schakelklassen en educatief partnerschap
Uitwerking van het beleid
 • Opzet van een lokale nota evt. incl. VVE en peuteropvang
 • Beschikbare middelen eerste jaar t/m jaar vier
 • Hoe komen we tot en goede inzet van de gemeentelijke middelen t.a.v. zomerscholen en schakelklassen?
 • Op welke wijze bespreken we de inhoud? (OOGO)
 • Toeleiding en probleemdefinitie000
 • Relatie tussen OAB en samenwerking met schoolbesturen
 • Relatie met het Nationaal Programma Onderwijs
Kwaliteitsaspecten
 • Plan Do Check Act cyclus
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar? Onder andere monitoring
 • Hoe voeren we het jaarlijkse OOGO/LEA gesprek met de betrokken partners?
 • Verantwoordingssystematiek en de inspectie
 • Resultaatafspraken als input voor LEA
Resultaat
check
Je kent de laatste wet- en regelgeving van het OAB-beleid
check
Je kunt aan de hand van de wet- en regelgeving een resultaatgericht OAB-beleid ontwikkelen
check
Je kunt een gesprekvoeren met de betrokken partners over het
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina