Buitenlandse Brondocumenten
Eerstvolgende datum:
05-04-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Brondocumenten toetsen, regels legalisatie en verificatie toepassen, druktechnieken herkennen. Je leert het allemaal!
Inleiding
Inleiding

In Nederland zijn vreemdelingen woonachtig die afkomstig zijn uit meer dan 160 landen. En bijna allen hebben bij hun vestiging in Nederland documenten overgelegd uit hun thuisland, zowel voor de inschrijving in de BRP als bij familierechtelijke handelingen. En de Burgerzakenambtenaar dient de overgelegde documenten o.a. te beoordelen op authenticiteit. 

Geen eenvoudige zaak want men krijgt te maken met een complexe materie zoals legalisatie, apostille en verificatie en de toepasselijke IPR-regels. Natuurlijk bespreken we met u de allerlaatste ontwikkelingen op deze terreinen. Gedegen kennis op dit terrein is vereist.

Doelgroep

Medewerkers afdelingen Burgerzaken die in hun werkzaamheden geconfronteerd worden met buitenlandse brondocumenten, zowel in de front- als de backoffice.

Programma
Dag 1
  • Het belang van brondocumenten in het algemeen
  • De belangrijkste inlevermomenten van de verschillende brondocumenten: De eisen waaraan de documenten moeten voldoen en Erkenningsregels voor de acceptatie van brondocumenten
  • Verbinding met BRP
  • Relevante onderdelen van het Burgerlijk Wetboek
  • IPR
  • Vertalingen
  • Jurisprudentie
Dag 2
  • Praktijk: je leert op een bepaalde manier naar documenten kijken, waardoor je sneller tot conclusies over de echtheid kunt komen
  • Verschillende druktechnieken
Na afloop ben je in staat:
brondocumenten te toetsen aan de vereisten waaraan zij dienen te voldoen
om te beoordelen of documenten in de Nederlandse rechtsorde geaccepteerd kunnen worden
regels betreffende de legalisatie en verificatie juist toe te passen
enkele druktechnieken van elkaar te onderscheiden
een document te herkennen dat is gefabriceerd met een digitale techniek.
Cursus
Docent
Ronald Belser
Docent
Henk Vat
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst