Gesprekstechnieken voor het horen van betrokkenen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Het horen van betrokkenen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod vraagt in de praktijk om gerichte technieken.
circles

Het horen van betrokkenen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod vraagt in de praktijk om gerichte technieken. Het is de kunst voor de daartoe aangewezen ambtenaren en zorgverleners om tot een zo getrouw mogelijke weergave van de situatie te komen en daarbij de feiten zo helder mogelijk te krijgen, zonder te stranden in een emotionele klaaglitanie over de andere betrokkene.

 

Goede gesprekstechnieken zijn nodig om:

· zich duidelijk te positioneren bij het horen van betrokkenen en aan te geven waarom en waarvoor betrokkenen worden gehoord;

· de belangen van dader, slachtoffer en eventuele kinderen voor zover bekend bij politie, hulpverlening en/of interventieteam helder te krijgen om voorbereid het gesprek in te gaan;

· middels luisteren, vragen en doorvragen het gesprek te sturen op feiten en de daadwerkelijke situatie zoveel mogelijk bekend te krijgen;

· gericht om te gaan met weerstand en emoties;

· af te stemmen op minderjarigen vanaf 12 jaar die tot het huishouden behoren van degene die uit huis is geplaatst om hun mening te horen.

circles
Doelgroep

Ambtenaren en zorgverleners die bij het opleggen en verlengen van het huisverbod middels een hoorgesprek de zienswijze moeten vragen van betrokkenen. Dit in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod, artikel 4:8.

Programma
De voorbereiding:

welke informatie is aanwezig bij de politie, de hulpverlening, het interventieteam en hoe deze informatie te gebruiken

Rolverduidelijking:

 aangeven waarom en waarvoor wordt gebeld en wat uw taak in deze is, toelichten van vervolgstappen

Gespreksopbouw
Vragen

welke vragen stellen en hoe? Met welk effect?

Doorvragen

van meningen naar feiten en omstandigheden: de techniek van het doorvragen en luisteren

Weerstand

omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en emoties

Minderjarigen

het horen van minderjarigen vanaf twaalf jaar en ouder: het creëren van veiligheid en vertrouwen en een effectieve manier van vragen stellen

Dossiervorming

indicatoren van het hoorgesprek en weergave in het dossier

Werkwijze

Het programma is zodanig opgebouwd dat er afwisseling is tussen inleidingen, toelichtingen, vaardigheidsoefeningen en persoonlijke feedback. Het accent in het programma ligt nadrukkelijk op vaardigheidsoefeningen en een actieve rol van de cursisten.

 

Op deze manier kan de ontvangen 'feedback', in een inzichtelijk kader worden geplaatst en worden benut ter versterking van de eigen persoonlijke presentatie, communicatieve en adviesvaardigheden.

 

Iedere cursist krijgt de gelegenheid hoorgesprekken te oefenen gekoppeld aan praktijksituaties. Om deze situaties zo reëel mogelijk te laten verlopen, zal voor een deel van de trainingsdag een acteur worden ingezet.

Aan het eind van de training kun je
check
Kennisnemen en toepassen van de gesprekstechnieken om betrokkenen zo effectief mogelijk te horen bij het opleggen of verlengen van een huisverbod.
check
Het hoorgesprek zodanig te leiden dat een weergave van alle betrokkenen zoveel mogelijk op feiten en omstandigheden is gebaseerd.
check
In staat zijn minderjarigen van 12 jaar en ouder te horen indien zij tot het huishouden van de uithuisgeplaatste behoren.
check
Een dusdanige weergave van alle betrokkenen voor het dossier te maken zodat de burgemeester een goede afweging kan maken om al dan niet tot oplegging of verlenging van het huisverbod over te gaan.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
circles
Ervaringen van deelnemers

Mark, juridisch medewerker Huisverbod:

 

Graag wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de geweldige dag gisteren. Voor mij is het in ieder geval een hele leerzame, maar vooral hele nuttige dag geweest over de gesprekstechnieken van het horen van betrokkenen in een huisverbod. Na twee jaar had ik er een schreeuwende behoefte aan om weer eens als team compleet te zijn. Maar wat ik nog veel meer gewaardeerd heb is de chemie die er tijdens deze dag ontstond tussen ons als team. Ik heb echt bewondering voor het feit dat trainers Dick en Christien supersnel geschakeld hebben en de training bijna ongemerkt aangepast hebben aan de situatie binnen ons team. Heel veel dank aan jullie twee!