Aanbesteden door gemeentes (op het gebied van zorg en Wmo)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
In deze training leren wij je door middel van het schrijven van een goede aanbesteding de juiste zorg in te kopen.
circles
Inleiding

Gemeentes schrijven regelmatige aanbestedingen uit waar zorgaanbieders zich op in kunnen schrijven. De kwaliteit van de ingebrachte offertes laat nog wel eens te wensen over, maar is dit altijd een tekortkoming van de zorgaanbieder of laat de kwaliteit van de aanbesteding ook nog wel eens te wensen over?

In deze training leren wij opstellers van aanbestedingen de aanbestedingseisen dusdanig te formuleren dat zij ook de daadwerkelijke zorg inkopen die zij voor ogen hebben. 

Doelgroep

Ambtenaren

Programma
Schrijven van een aanbesteding
  • Hoe schrijf je een kwalitatief goede aanbesteding?
  • Hoe zorg je er voor dat je de juiste antwoorden en informatie krijgt?
  • Wat eis je wel, wat eis je niet? Prioriteiten leggen of moet zorgaanbieder overal aan voldoen?
Hoe bepaal en omschrijf je de kwaliteit van zorg?
Beoordeling grote en kleine zorgaanbieders
  • Beoordelingscriteria
  • Overeenkomsten en verschillen tussen grote en kleine zorgaanbieders
  • Beoordelen jaarverslagen zorgaanbieders
  • Kwaliteit van offerte
  • Zorgaanbod achter de gelikte tekst
Gunning
  • Implementatie (nieuwe) zorgaanbieder
Werkwijze

Deze training is heel praktisch ingericht. We werken met veel (geanonimiseerde) voorbeelden. Als je zelf voorbeelden hebt van een aanbesteding, mag je deze zeker meenemen.

Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om:
check
Een heldere en beknopte aanbesteding te schrijven
check
De strategie te bepalen om de kwalitatief beste zorg aangeboden te krijgen
check
De voor- en nadelen te onderkennen van grote en kleine zorgaanbieders
check
Te bepalen hoe je na gunning het implementatietraject vorm geeft
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina