Voor- en vroegschoolse educatie
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-11-2022
1 dag + 1 dagdeel
Utrecht, Online
Andere data en locaties
circles
Inleiding

Is het beleidsterrein van de voor- en vroegschoolse educatie in combinatie met het verminderen van onderwijsachterstanden nieuw voor je? Of wil je gewoon je kennis opfrissen en komen tot een effectief en efficiënt beleid op dit terrein, schrijf je dan in voor deze cursus.

circles
Doelgroep

(Beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid waarbij de focus ligt op de voor- en vroegschoolse periode. Ook geschikt voor beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.

Programma
Het fundament
 • Wat is noodzakelijk volgens de wet- en regelgeving?
 • Hoe ziet het landschap er in mijn omgeving uit?
 • Op welke wijze kan ik de achterstandsscore gebaseerd op een vijftal indicatoren hierbij inzetten?
Specifieke eisen aan de realisatie
 • Welke scenario’s passen in mijn omgeving het best om aan vve te realiseren?
 • Op welke wijze kunnen we vorm geven aan een doorgaande leerlijn van vroeg naar voorschoolse educatie?
 • Ouderbetrokkenheid
In gesprek gaan met de aanbieders? Waar moet ik vooraf over nadenken?
 • Welke extra activiteit gaan we bekostigen?
 • Wie heeft welke taak?
 • Hoe tevreden zijn we over de huidige uitvoering?
 • Welke wensen hebben we?
 • Best practices
 • Taken en activiteiten die we vanuit de gemeente willen bekostigen? En welke niet?
 • Op welke wijze kunnen we integreren in de peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven?
 • Praktijksimulatie
Uitwerking van het beleid
 • Opzet van een lokale nota
 • Beschikbare middelen eerste jaar t/m jaar vier
 • Welke uurprijs hanteren we?
 • Op welke wijze bespreken we de inhoud? (OOGO)
 • Besluitvormingsproces binnen de gemeente?
 • Toeleiding en doelgroepdefinitie
 • Relatie tussen OAB en vve
Kwaliteitsaspecten
 • Rol van de inspectie en het inspectiekader vve voor gemeente en kinderopvang
 • Plan Do Check Act cyclus
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar?
 • Hoe voeren we het jaarlijkse OOGO gesprek met de betrokken partners?
 • Voorlopige en definitieve beschikking
 • Resultaatafspraken
Werkwijze

Deze cursus is praktijkgericht en sluit aan bij de actuele theorie. We oefenen met praktijkgerichte opdrachten. Met het intakeformulier voorafgaand aan dit traject verzamelen we jouw specifieke behoefte en kennis op dit terrein, zodat we tijdens de cursus kunnen inspelen op jouw voorkennis. In de digitale terugkommiddag behandelen we jullie eigen praktijkcasussen en praktijkoefeningen die je van te voren aanlevert bij de docent.

Resultaat
check
Je kent de laatste wet- en regelgeving van het vve-beleid.
check
Je kunt aan de hand van de wet- en regelgeving een resultaatgericht vve-beleid ontwikkelen.
check
Je kunt een gesprekvoeren met de betrokken partners over het vve-beleid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina