Verklaring onder ede (VOE)
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 1 dagdeel
Virtueel klaslokaal (Microsoft Teams)
€ 399,00
Leer hoe te handelen bij de BRP als er geen brondocumenten zijn en ontdek waar je op moet letten bij een Verklaring onder ede.
Inleiding
Inleiding

Is DNA-bewijs sterker dan de Verklaring onder ede? De recente rechterlijke uitspraak van de Raad van State op 26 februari 2020 over aanpassing van persoonsgegevens na DNA-onderzoek wijst daarop. Maar er zijn ook uitspraken waarbij het niet voldoende geacht werd. Welke brondocumenten zijn sterk of minder sterk? 

De registratie in de Basisregistratie persoonsgegevens moet betrouwbaar zijn. Wat betekent het voor het inschrijven van gegevens in de BRP, als er geen brondocumenten overgelegd kunnen worden? Waar moet je op letten bij het laten afleggen van een Verklaring onder ede? In deze cursus kom je het allemaal te weten!

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de inschrijving en/of mutaties in de BRP.

Programma
BRP
 • Binnen de Wet BRP bestaat een rangorde in de verschillende binnenlandse en buitenlandse brondocumenten. Maar wat als er geen brondocument aanwezig is, zoals vaak gebeurt bij asielzoekers? In deze cursus staat de kwaliteit van de BRP centraal. We maken je duidelijk hoe dit proces werkt in de dagelijkse praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Wanneer kan er dan een Verklaring onder ede afgelegd worden?
  • Welke gegevens kunnen daaraan ontleend worden?
  • Wie is bevoegd tot het afleggen van een Verklaring onder ede?
  • Wat moet iemand, die de Verklaring aflegt, weten over de consequenties en gevolgen?
  • Wat moet er gebeuren als er sprake is van een valse verklaring?
  • Om welke documenten kan wel gevraagd worden?
Werkwijze
Tijdens deze cursus maken we je duidelijk hoe je de theoretische kennis in de praktijk moet toepassen. Aan de hand van voorbeelden kijken we of de materie duidelijk is.
Resultaat
Na afloop van de cursus weet je hoe je een VOE moet afnemen, welke regelgeving hier de grondslag voor vormt en ken je het belang van een nauwkeurige werkwijze.
Je weet welke gegevens ontleend kunnen worden aan een Verklaring onder ede, wie toegelaten kunnen worden tot de Verklaring onder ede en hoe je moet handelen als er een valse verklaring is afgelegd.
Cursus
Docent
Sandra Bekking
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst