Omgevingswet voor vergunningverleners
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
19-09-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Wat betekent de nieuwe Omgevingswetwet voor jouw rol als vergunningverlener? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Het komt allemaal aan bod in deze praktische training.
circles
Inleiding

In deze training bekijken we de Omgevingswet vanuit de dagelijkse praktijk van de vergunningverlener. De inhoud van de Omgevingswet komt kort aan bod en daarna gaan we in op het kunnen vinden van nieuwe wetgeving en het toetsen van de eisen aan het BBL en bruidsschat. Aan de hand van verschillende casussen behandelen we het vergunningenproces van aanvraag tot en met afhandeling.

circles
Doelgroep

Vergunningverleners, plantoetsers, medewerkers Omgevingsloket

Programma
Omgevingswet
  • Inhoud en context van de Omgevingswet 
  • De zes kerninstrumenten
  • Digitalisering en de samenwerkingsfunctionaliteit 
Wat betekent de Omgevingswet voor jouw functie?
  • Omgevingsplan en omgevingsvergunning
  • Overgangsrecht en bruidsschat
  • Handhaving en WKB
  • Procedures en veranderingen
  • Meldingsplicht kwaliteitsborging
Casuïstiek

In de middag behandelen we diverse casussen, zoals het bouwen volgens het omgevingsplan, het bouwen van een grondgebonden woning met meldingsplicht kwaliteitsborging, samenwerking met ketenpartners als waterschap en provincie.

Werkwijze

We behandelen kort de inhoud van de Omgevingswet, om de kennis weer even op te halen. Daarna gaan we in op de specifieke wijziging in werkwijze voor jou als vergunningverlener en ‘s middags leren we je aan de hand van casuïstiek hoe je werkzaamheden veranderen en waar je op moet letten bij het verlenen van een vergunning onder de Omgevingswet. 

Resultaat
check
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet
check
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning
check
Je hebt inzicht in de vindplaats van wet- en regelgeving en weet dit te toetsen aan bijvoorbeeld BBL en bruidsschat
check
Je weet hoe je rol onder de Omgevingswet verandert en hebt inzicht in je ontwikkelopgave
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina