Frontoffice Burgerzaken - de complexe aanvragen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
17-11-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
Vluchtelingen- en Vreemdelingenpaspoorten, Omwisseling Buitenlandse Rijbewijzen, in twee dagdelen alle kennis m.b.t. de aanvragen. Deze cursus is door cursisten hoog beoordeeld!
Inleiding
Inleiding

Medewerkers worden vaak snel ingewerkt op de meest voorkomende producten. Maar, als het om bijzondere en complexere aanvragen gaat zoals Vluchtelingen- en Vreemdelingenpaspoorten en Omwisseling Buitenlandse Rijbewijzen, is er meer en specifiekere kennis nodig. 

Wil je volledig op de hoogte zijn (óf blijven) van de meest actuele regelgeving en aanvraagprocedures over deze onderwerpen? Wil je de burger goed kunnen adviseren en deze verzoeken geheel zelfstandig af kunnen handelen? Volg dan deze interessante training met praktische voorbeelden en goed naslagwerk.  Behalve voor frontofficemedewerkers, is deze training ook zeer geschikt voor midoffice- en backofficemedewerkers, zodat tweedelijns advies en ondersteuning geboden kan worden bij de verzoeken aan de frontoffice.

circles
Doelgroep

Frontoffice-, midoffice- en backofficemedewerkers afdeling Burgerzaken.

Programma
Het vluchtelingenpaspoort
 • verblijfsdocumenten voor PV
 • de vluchteling
 • vluchtelingenpaspoort
 • territoriale geldigheid
 • nummer verblijfsdocument in PV
 • invullen einddatum in RDM
Het vreemdelingenpaspoort
 • verblijfsdocumenten voor PB
 • de aanvraag met C1-formulier
 • voorwaarden en bewijslast
 • territoriale geldigheid
 • invullen einddatum in RDM
 • nationaliteit en clausules
 • staatloosheid
 • derdelanders
Omwisseling Buitenlands Rijbewijs
 • bijzondere aanvragen bij de burgemeester
 • aanvraag rechtstreeks bij de RDW
 • rechtmatig verblijf
 • vaststellen identiteit
 • landenkennis
 • EU, EVA, EER, Caribisch deel Koninkrijk
 • buitenlandse rijbewijzen + geldigheid in NL
 • EU-/EVA-rijbewijzen + geldigheid in NL
 • vernieuwing of vervanging
 • casuïstiek
 • aangewezen landen (niet EU/EVA)
 • Caribisch deel van het koninkrijk
 • omwisselen 30%-regeling
 • terugwisseling
 • overige rijbewijzen
 • 185-dagenregel
 • rijbewijs weigeren
Resultaat
check
Je bent op de hoogte van de meest actuele regelgeving en aanvraagprocedures.
check
Je kunt de burger goed adviseren en de bijzondere en complexere aanvragen geheel zelfstandig afhandelen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina