Aansprakelijkheid van het waterschap
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
In de cursus Aansprakelijkheid van het waterschap wordt duidelijk wat de soorten aansprakelijkheid zijn en wat de criteria zijn voor aansprakelijkheid.
circles

Waterschappen krijgen steeds meer te maken met claims. Het kan bijvoorbeeld gaan om schending van de zorgplicht met wateroverlast tot gevolg. Ook een watervergunning die ten onrechte wordt geweigerd kan een onrechtmatige daad opleveren. Het kan daarnaast gaan over nadeelcompensatie. Denk aan omzetschade vanwege beperkte bereikbaarheid van een horecazaak door de uitvoering van een project. Of om compensatie voor het opleggen van een gedoogplicht op basis van de Waterwet.

 

In de cursus Aansprakelijkheid van het waterschap wordt duidelijk wat de soorten aansprakelijkheid zijn en wat de criteria zijn voor aansprakelijkheid. We gebruiken daar uiteraard veel rechtspraak over de waterpraktijk voor. Verder duiken we in een paar leuke casussen om het tastbaar te maken. Op die manier in je dagelijkse werk echt iets aan de cursus. 

circles
Doelgroep

Met name juristen, vergunningverleners, handhavers, projectleiders en beleidsmedewerkers.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina