Toezicht op adresgegevens
31-03-2022
2 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Van bureauonderzoek tot huisbezoek.
Inleiding
Inleiding

De intensivering van de fraudebestrijding vereist dat er naar het grote geheel gekeken wordt, zoals onder andere naar vernieuwing van onderzoeksmethoden en samenwerking tussen de disciplines die een rol (kunnen) spelen bij de fraude. In de wet BRP staat de mogelijkheid om toezichthouders aan te wijzen om te zorgen dat de regels van de BRP beter worden nageleefd. Hoe kun je als toezichthouder BRP zorgen dat fraude of onjuiste registratie beter aangepakt wordt? Wat zijn je bevoegdheden en hoe pas je ze toe?

De leergang Toezicht op adresgegevens maakt je wegwijs in (de voorbereiding op) de toepassing van de wet Brp op het binnentreden, het huisbezoek, de verslaglegging en leert je hoe de regie te houden op de organisatie en samenwerking met de betrokken partijen. De leergang wordt gegeven door een jurist met specialisatie op adresonderzoek en een vaardigheidstrainer. Daardoor is er zowel aandacht voor wet en regelgeving als voor de praktische toepassing ervan. Het is een interactieve leergang, waarbij veel aandacht is voor praktijksituaties.

circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers Burgerzaken

Toezichthouders BRP

Handhavers

Medewerkers Brp die op huisbezoek (mee)gaan of opdracht aan toezichthouders geven om huisbezoeken te verrichten namens de gemeente

Programma
Dag 1
 • bevoegdheden, beperkingen (algemene beginselen behoorlijk bestuur, privacy en strafrecht) en rechtsgebied toezichthouder (AWB), verschil in bevoegdheden BOA-toezichthouder, verbod op huisvredebreuk
 • belang BRP, definities woonadres, briefadres, vertrek BRP
 • toepassing toezichthoudersfunctie: tijdens het administratieve adresonderzoek en buitendienstonderzoek
 • wat is vorderen? hoe vorder je? hoe voorkom je dat je moet vorderen?
 • protocol huisbezoek
 • richtlijnen huisbezoek
Dag 2
 • van waarnemen naar beschrijven
 • conform protocol een verslag maken
 • effectief communiceren onder spanning
 • multidisciplinair onderzoek
 • veiligheid en terugmelding
 • signaleren, beïnvloeden en adviseren
 • oefenen afleggen huisbezoek en verslag schrijven met acteur
Resultaat
check
Je bent in staat om op professionele wijze onderzoek te doen naar identiteits- en adresfraude en je kunt de burger informeren over rechten en plichten volgens de wet Brp
check
Je kunt de bevoegdheden van ‘Titel 5.2 Awb’ toepassen (het toezicht houden op naleving van de regels wet Brp) tijdens bureauonderzoek en huisbezoek
check
Je kan de diverse bevoegdheden escaleren, tot en met het vorderen van medewerking
check
Je kan verschillende vormen van agressie herkennen en je leert hoe hierop effectief te reageren
check
Je kan een huisbezoek uitvoeren volgens de Awb, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet op Binnentreden, het strafrecht en volgens het protocol huisbezoek wet Brp
check
Je kunt een verslag maken dat voldoet aan de Awb-normen, waardoor een medewerker Brp een beslissing kan nemen over de bewoning van het betreffende adres
Data en details
Data

do 31 maart 2022

van 09:15 tot 16:30

do 7 april 2022

van 09:15 tot 16:30

Duur
2 dagen
Locatie
La Vie Meeting Center Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Nederland
Prijs

€ 1.199,00

De cursusprijs is excl. omzetbelasting.

Docenten