Verkeershandhaving
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
In de basisopleiding en de her- en bijscholing komt verkeershandhaving summier aan bod. Het gevolg is dat in de praktijk regelmatig aankondigingen van beschikking worden uitgeschreven voor verkeerde feiten of voor feiten waarvoor de handhaver niet bevoegd is.
circles
Inleiding

Verkeershandhaving is een belangrijk onderdeel van het werk van handhavers in de Openbare Ruimte. Om dit goed te doen is kennis nodig van de Wegenverkeerswet 1994, de daarop gebaseerde regelgeving zoals het RVV 1990, de APV en de Parkeerverordening. Handhaving gebeurt door middel van de Wet Administratieve Afhandeling Verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

 

Met deze cursus vult de handhaver zijn kennis aan zodat hij binnen zijn bevoegdheid gericht en professioneel kan optreden in de openbare ruimte. Ook zorgt de cursus ervoor dat de handhaver in overleggen kan toeleggen wat wel en niet is toegestaan in verkeersituaties en bij het plaatsen van verkeersborden.

circles
Doelgroep

Handhavers openbare ruimte (Boa domein 1)

Programma
Wegenverkeerswet (1994)
  • Bevoegdheden BOA domein 1, definities, kapstokartikel, wedstrijden op de weg
Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)
Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
Wetgeving op terrein van parkeren zoals de parkeerverordening en APV
Werkwijze

De cursus is een aantrekkelijke combinatie van theorie en smakelijke leerzame praktijkvoorbeelden waarbij de handhaving van de regelgeving problemen geeft. Er wordt veel gewerkt met foto materiaal van echte situaties uit heel Nederland. Opgedane kennis wordt tussentijds getoetst met quizvragen. Ook is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek, zowel voor, tijdens als na de cursus.

Resultaat
check
Na de tweedaagse cursus is de deelnemer in staat om te benoemen wat zijn bevoegdheden zijn voor verkeershandhaving;
check
strafbare gedragingen genoemd in RVV op straat te herkennen en de daarbij behorende Aankondiging van Beschikking op te maken conform de wettelijke eisen.
check
uit te leggen hoe verkeersmaatregelen passen in de wet- en regelgeving en in hoeverre deze maatregelen kunnen worden gehandhaafd.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina