Een goed proces-verbaal gaat langer mee
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Het opstellen een proces-verbaal (pv) blijkt in de praktijk voor Boa’s een lastig onderdeel van het werk. Terwijl het ook een heel belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden is. In deze training leer je een leesbaar en juridisch correct uitgevoerd proces-verbaal op te stellen.
circles

In de basisopleiding worden de Boa’s geëxamineerd door het invullen van de zogenaamde combibon waarop de redenen van wetenschap dienen te worden vermeld. Het opstellen van een proces-verbaal houdt  veel meer in. Het Proces-verbaal van bevindingen beschrijft alle zaken die van belang zijn voor het onderzoek. Door de Officier van Justitie wordt aan de hand van het proces-verbaal een beslissing genomen over het wel of niet vervolgen van de verdachte. Een proces-verbaal moet een chronologische volgorde hebben en bevat de, juiste omschrijving van de bevindingen van de verbalisant(en).

 

Ook voldoet het aan de wettelijke eisen die de Officier van Justitie en het Wetboek van Strafvordering daaraan stelt. Onjuist opgemaakte pv’s kunnen leiden tot uitsluiting van bewijs of vrijspraak van een verdachte. In deze cursus leert de Boa  hoe een proces-verbaal juridisch juist wordt opgesteld. Voor boa’s in alle domeinen kan de cursus dienen als opfris en/of verdieping.

 

circles
Doelgroep
  • Boa’s van alle domeinen
  • Handhavers werkzaam in de openbare ruimte (BOA domein 1
  • Handhavers werkzaam op terrein van milieu, welzijn en infrastructuur (BOA domein 2)
Programma
Wetboek van strafvordering
  • Wettelijke eisen voor opstellen proces-verbaal
Opnemen van bevindingen in proces-verbaal
  • Gouden W’s (wie, wat, waar, wanneer)
  • Schrijfstijl: onvoltooid verleden tijd, chronologisch, witregels tussen alinea’s, korte actieve zinnen, vermijden vaktermen.
  • Vastleggen van verklaringen van verdachte(n) of getuige(n)
  • Vastleggen van de waarnemingen van de verbalisant(en)
Oefenen
Werkwijze

Tijdens deze training komen de vereisten aan bod waar een proces-verbaal aan moet voldoen en worden geanonimiseerde voorbeelden uit de praktijk aan de orde die besproken worden. Wat is er goed en minder goed aan. Ook is er aandacht voor de schrijfstijl. Vervolgens krijgen de deelnemers de opdracht om een eigen proces-verbaal op te stellen (huiswerk) en naar de docent in te sturen. In een online bijeenkomst worden alle ingestuurde pv’s gedeeld en besproken. Er is vanzelfsprekend ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Resultaat
check
Na deze training is de deelnemer in staat om een heldere schrijfstijl te hanteren in het proces-verbaal;
check
de situatie feitelijk weer te geven (mening van feiten scheiden);
check
een proces-verbaal juridisch juist op te stellen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina