Schijnhuwelijk en schijnerkenning in de praktijk
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In één dag inzicht in de relevante wetgeving, mét de bijbehorende jurisprudentie!
Inleiding
Inleiding

Door de IND is via een aantal congressen aandacht gevraagd voor het thema 'schijnhuwelijken'. De beoordeling of er sprake is van een schijnhuwelijk is een grote verantwoordelijkheid. Advies van de korpschef is geen vast onderdeel meer van de procedure.

 

Een bijkomend probleem is dat we door de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, het bruidspaar niet altijd meer persoonlijk spreken en zien.

 

Een nieuw verschijnsel in burgerzaken is de toename van (mogelijke) schijnerkenningen. Een erkenning gericht op verblijf in Nederland en/of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is in strijd met de Nederlandse openbare orde.

Wanneer ís iets eigenlijk een schijnhuwelijk en wanneer is er sprake van schijnerkenning?

 

Welke personen hebben belang bij een schijnhuwelijk of -erkenning?

 

Hoe herken je de signalen?

 

Wat kun je doen om een en ander vast te stellen?

 

Kun je medewerking weigeren?

 

Doelgroep

BRP-ambtenaren die buitenlandse huwelijken registreren en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Programma
  • In één dag wordt de relevante wetgeving doorgenomen, met de bijbehorende jurisprudentie.
  • Er is veel ruimte voor toepassing van de wet in de praktijk.
  • Je krijgt velerlei tips die je in de eigen praktijk kunt gebruiken.
  • We oefenen onder andere met de indicatielijst en het horen van partijen
Bijzonderheden
  • Door de IND is via een aantal congressen aandacht gevraagd voor het thema 'schijnhuwelijken'. Het ‘Chavez-arrest’ leverde een toename van schijnerkenningen op.
Werkwijze
Er wordt veel geoefend in het herkennen van signalen en de toepassing van een protocol. Uiteraard wordt een en ander onderbouwd met de overdracht van juridische kennis.
Resultaat
Je weet wat de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken inhoudt
Je kan de risico’s van schijnhuwelijk en –erkenning benoemen
Je weet hoe je de indicatielijst gebruikt om een (vermoeden van) een schijnhuwelijk of –erkenning vast te leggen
Je weet wat belangrijk is bij het horen van partijen
Je weet welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden
Je weet hoe een beoordeling tot stand komt
Je weet hoe een eventuele weigering onderbouwd wordt
Cursus
Docent
Sandra Bekking
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst