Omgevingswet voor Juristen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
€ 1.049,00
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze training leer je wat de nieuwe wet inhoudt en wat dat voor jouw rol betekent.
Inleiding
Inleiding

In deze training krijg je diepgaande kennis van de Omgevingswet. Alle ins- en outs, vragen en struikelblokken worden behandeld. We besteden aandacht aan de geest van de wet en het juridisch instrumentarium dat ter beschikking staat. 

Een belangrijk element daarbij is het begrijpelijk communiceren.

Doelgroep

Juristen, juridisch medewerkers, juridisch adviseurs, leden commissie bezwaarschriften.

Programma
  • De 6 kerninstrumenten
  • Digitalisering
  • Invoeringsspoor, Overgangsrecht en bruidsschat
  • Omgevingsplan en visie
  • Omgevingsvergunning
  • WKB op hoofdlijnen
  • Procedures en veranderingen
  • Participatie
  • Verandering in houding en gedrag en competenties

 

Voorafgaand aan de training maak je een kennistest, waardoor je inzicht krijgen in wat je al weet over de Omgevingswet. Daarnaast hebben we veel inhoudelijke informatie beschikbaar in onze digitale leeromgeving waar je door middel van e-learning kennis kunt opdoen van de onderwerpen waar je nog niet zoveel van af weet.

Werkwijze
We gaan, na een theoretisch gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang. In de training werken we met casussen. Hiermee leggen we een goede basis voor de toepassing in de praktijk.
Resultaat
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.
Je hebt inzicht in de samenhang van de 6 kerninstrumenten.
Je weet welke rol digitalisering binnen de Omgevingswet heeft.
Je weet uit welke onderdelen het invoeringsspoor bestaat.
Je kent het belang van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
Je kan de 'ja mits' gedachte uitleggen.
Je weet welke info nodig is voor de Wkb en kent de handhavingsinstrumenten.
Je ziet het belang van een goed participatieproces en weet hoe je dit proces kan vormgeven om te voldoen aan de motivatieplicht.
Cursus
Docent
Patries van den Broek-Bredewold
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst