Omgevingswet voor Juristen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-11-2024
2 dagen
Utrecht
€1.099,00
Andere data en locaties
Krijg inzicht in de veranderingen van de Omgevingswet en wat dit betekent voor jouw rol en werkzaamheden
circles
Inleiding

In deze cursus zetten we de basis van de Omgevingswet uiteen. Ingegaan wordt op de aanleiding, doelen en systematiek van de nieuwe wet. We gaan in op de invoering en het overgangsrecht,  en we behandelen we de kerninstrumenten. We staan met name uitgebreid stil bij het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. We gaan in op hoe de kerninstrumenten op elkaar doorwerken, en behandelen de toepassing van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels. De cursus biedt een duidelijk overzicht van de komende veranderingen binnen het vakgebied.

circles
Doelgroep

Juristen, juridisch medewerkers, juridisch adviseurs, leden commissie bezwaarschriften.

Programma
Inhoud van de Omgevingswet
De 6 kerninstrumenten
Digitalisering
Omgevingsplan en omgevingsvergunning
Invoeringsspoor, overgangsrecht en bruidsschat
Procedures en veranderingen TAM-IMRO
Participatie
Verandering in houding en gedrag en competenties
Werkwijze

Als je specifieke vragen hebt, kun je deze uiterlijk twee weken voor aanvang van de training per mail aan ons stellen, dan komt dat onderwerp aan bod tijdens de training.

Resultaat
check
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.
check
Je hebt inzicht in de samenhang van de 6 kerninstrumenten.
check
Je weet welke rol digitalisering binnen de Omgevingswet heeft.
check
Je weet uit welke onderdelen het invoeringsspoor bestaat.
check
Je kent het belang van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
check
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
check
Je kan de 'ja mits' gedachte uitleggen.
check
Je weet welke info nodig is voor de Wkb en kent de handhavingsinstrumenten
check
Je ziet het belang van een goed participatieproces en weet hoe je dit proces kan vormgeven om te voldoen aan de motivatieplicht.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina