Integrale aanpak bij agressievraagstukken
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Wij helpen jou als procesbegeleider bij specifieke agressievraagstukken.
circles
Heb je in jouw gemeente:

last van agressieve jeugd in het zwembad, sportpark of hangplekken? Psychiatrische opvang of opvang voor dak- en thuislozen? Situaties van maatschappelijk onrust of PGA problematiek?
of ..............?


… dan is er vaak meer nodig dan een helder agressieprotocol en training van de mensen in de frontlinie. Deze complexe vraagstukken vragen om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

 

Rondom het zwembad, sportpark of hangplekken zijn dat minimaal de beheerder van de locaties, de gemeente (BOA’s) en de politie/wijkagenten maar misschien ook de buurtmoeders of de school.

Rondom de psychiatrische opvang of opvang voor dak- en thuislozen zijn dat minimaal de GGZ of Welzijn organisatie, de gemeente en de politie maar vaak ook de woningstichting en misschien zelfs de beheerders van de buurt-WhatsApp groep.

Rondom situaties van maatschappelijk onrust of PGA problematiek zijn dat altijd de gemeente en de politie maar ook de woningstichting, GZZ en welzijnsorganisaties in de regio.

 

Kortom, de aanpak onveiligheid en agressie doe je samen!

circles

Wij kunnen je helpen bij het inrichten en begeleiden van de multidisciplinaire en multi- organisatie aanpak die nodig is om deze problemen te beheersen.

Samen brengen we de interne en externe afdelingen en medewerkers in kaart. Met deze groep gaan we aan de slag:

 

Opstellen van een Plan van aanpak
- in kaart brengen van risico-situaties
- afstemmen van verantwoordelijkheden
- ondernemen van adequate acties in crisissituaties en op langere termijn

Ondersteunen regievoering
- Inbedden in beleidsafspraken
- Ontwikkelen toolbox met elkaar aanvullende instrumenten
- Creëren van betrokkenheid bestuur en management

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina