Verdieping Internationaal Privaatrecht (IPR)
Eerstvolgende datum:
04-11-2021 / 3 dagen
Virtueel klaslokaal (Moodle)
€ 1.199,00
Welk recht moet je als medewerker burgerzaken (gemiddeld en hoger niveau) toepassen in internationale situaties? Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden!
Inleiding
Inleiding

In de dagelijkse praktijk moeten we vaak vragen over vreemd personen- en familierecht beantwoorden. Bijvoorbeeld wie de ouders zijn van een kind, of we buitenlandse rechtsfeiten kunnen erkennen en met welke namen een persoon geregistreerd moet worden. Volg deze cursus en je kent de IPR-regels op het terrein van namen, afstamming, gezag, adoptie, huwelijk en partnerschap en de ontbinding daarvan. En vooral, je kunt deze ook toepassen!

In ons werk streven we naar een betrouwbare, consistente administratie van hoge kwaliteit.

Daarvoor is het noodzakelijk te weten welk recht in internationale gevallen moet worden toegepast, en hoe dat moet gebeuren. Heb je al enige ervaring met IPR? Dan vergroot je hiermee je kennis en kun je deze beter inzetten. 

Doelgroep

Medewerkers -op gemiddeld en hoger niveau- afdeling burgerzaken. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met IPR. 

Programma
 • In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Begripsbepaling
  • De bronnen van het IPR
  • Algemene verwijzings- en erkenningsregels
  • IPR-regels m.b.t. gezag
  • IPR-regels m.b.t. de afstamming en adoptie
  • IPR-regels m.b.t. het namenrecht
  • IPR-regels m.b.t. het huwelijksrecht
  • IPR-regels m.b.t. het geregistreerde partnerschap
  • Erkenningsregels m.b.t. het echtscheidingsrecht
Bijzonderheden/opmerkingen
 • Om deze cursus goed te kunnen volgen is het WB10 benodigd. Je kunt dit boek zelf aanschaffen of online raadplegen via de wettenbank op overheid.nl.
Werkwijze
Elk onderwerp leiden we in met de theorie over relevante wet- en regelgeving. We staan stil bij de wijzigingen door de invoering van het nieuwe boek 10 BW en het vervallen van bestaande wetgeving. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag en verdiepen ons in alle voor burgerzaken belangrijke onderdelen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de wet Tegengaan Huwelijksdwang die op 5 december 2015 in werking trad.
Resultaat
Je hebt nog meer kennis van de regels van het Internationaal Privaatrecht en bent in staat om deze op juiste wijze toe te passen in de praktijk.
Cursus
Docent
Eric Gubbels
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 – 434 50 83
Wachtlijst