Verdieping Internationaal Privaatrecht (IPR)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
13-06-2024
3 dagen
Utrecht
€1.299,00
Andere data en locaties
Welk recht moet je als medewerker burgerzaken (gemiddeld en hoger niveau) toepassen in internationale situaties? Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden!
Inleiding
Inleiding

In de dagelijkse praktijk moeten we vaak vragen over vreemd personen- en familierecht beantwoorden. Bijvoorbeeld wie de ouders zijn van een kind, of we buitenlandse rechtsfeiten kunnen erkennen en met welke namen een persoon geregistreerd moet worden. Volg deze cursus en je kent de IPR-regels op het terrein van namen, afstamming, gezag, adoptie, huwelijk en partnerschap en de ontbinding daarvan. En vooral, je kunt deze ook toepassen!

In ons werk streven we naar een betrouwbare, consistente administratie van hoge kwaliteit.

Daarvoor is het noodzakelijk te weten welk recht in internationale gevallen moet worden toegepast, en hoe dat moet gebeuren. Heb je al enige ervaring met IPR? Dan vergroot je hiermee je kennis en kun je deze beter inzetten. 

circles
Doelgroep

Medewerkers -op gemiddeld en hoger niveau- afdeling burgerzaken. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met IPR. 

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Begripsbepaling
 • De bronnen van het IPR
 • Algemene verwijzings- en erkenningsregels
 • IPR-regels m.b.t. gezag
 • IPR-regels m.b.t. de afstamming en adoptie
 • IPR-regels m.b.t. het namenrecht
 • IPR-regels m.b.t. het huwelijksrecht
 • IPR-regels m.b.t. het geregistreerde partnerschap
 • Erkenningsregels m.b.t. het echtscheidingsrecht
Bijzonderheden/opmerkingen
 • Om deze cursus goed te kunnen volgen is het boek 10 BW benodigd. Je kunt dit boek zelf aanschaffen of online raadplegen via de wettenbank op overheid.nl.
 • Bij de open inschrijving op deze cursus zit het boek inbegrepen in de prijs. Bij de inhuis-trainingen zit het boek niet altijd inbegrepen bij de prijs. Gemeenten kunnen er dan dus voor kiezen om het boek niet af te nemen bij de cursus. 
Resultaat
check
Je hebt nog meer kennis van de regels van het Internationaal Privaatrecht en bent in staat om deze op juiste wijze toe te passen in de praktijk.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina