Subsidie en staatssteun
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Leer hoe je jouw subsidiebeleid en –regelingen staatssteunproof kunt maken!
Inleiding
Inleiding

Is een subsidie aan het gemeentelijk museum een vorm van verboden staatssteun? Of een lage huur voor een pand waarin kinderopvang plaats vindt? En hoe zit dat met de financiering van een instelling voor jeugdzorg?


Gemeenten krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de staatssteunwetgeving en -jurisprudentie voor hun subsidiebeleid. Bij veel subsidiebesluiten op bijna alle beleidsterreinen moet worden nagegaan of deze ‘staatssteunproof’ zijn.

Wist je dat we een modulair pakket van drie cursussen aanbieden?
Waarmee je van alle subsidiemarkten thuis bent? En waar je een mooie korting op ontvangt als je je inschrijft voor het pakket in plaats van voor de losse cursussen? 

 

Dit pakket bestaat uit de volgende cursussen:

De basis van subsidieverstrekking (2 dagen)
Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten! (1 dag)
Subsidie en staatssteun(1 dag). 

Doelgroep

Juristen, medewerkers die betrokken zijn bij gemeentelijke subsidiebesluiten.

Programma
Criteria staatssteun

Welke criteria zijn er voor staatssteun?

Vormen van staatssteun gevoelige subsidies
 • Directe subsidies
 • Leningen
 • (Lage) huursom
 • Garanties
Overzicht gemeentelijke beleidsterreinen die met staatssteun gevoelige subsidies te maken kunnen krijgen
 • Cultuur
 • Sport
 • Sociaal beleid en werkgelegenheid
 • Jeugdzorg
 • Milieu en natuurbeheer
 • Vervoer
Vrijstellingen en uitzonderingen
 • Welke vrijstellingen en uitzonderingen zijn er?
Procedures staatssteun
 • Welke procedures zijn er?
Resultaat
Na deze cursus heb je inzicht in de gevolgen van het staatssteunrecht voor de gemeentelijke subsidieactiviteiten en weet je hoe je het subsidiebeleid en de subsidieregelingen staatssteunproof kunt maken.
De cursisten hebben inzicht in de gevolgen van het staatssteunrecht voor de gemeentelijke subsidieactiviteiten en weten hoe het subsidiebeleid en de subsidieregelingen staatssteunproof kunnen worden gemaakt.
Cursus
Modulair pakket volgen = Korting!
Deze cursus is onderdeel van het modulair pakket subsidies, bestaande uit de drie cursussen genoemd in de inleiding. Deze cursussen kunnen natuurlijk los gevolgd worden maar wil je het gehele pakket graag volgen, dan bieden wij een interessante korting van 20% op de totaalprijs van de losse cursussen! Vermeld bij je aanmelding ‘modulair pakket subsidies’ en wij zorgen voor de rest.
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur
Wachtlijst