Subsidie en staatssteun
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Leer hoe je jouw subsidiebeleid en –regelingen staatssteunproof kunt maken!
Inleiding
Inleiding

Is een subsidie aan het gemeentelijk museum een vorm van verboden staatssteun? Of een lage huur voor een pand waarin kinderopvang plaats vindt? En hoe zit dat met de financiering van een instelling voor jeugdzorg?


Gemeenten krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de staatssteunwetgeving en -jurisprudentie voor hun subsidiebeleid. Bij veel subsidiebesluiten op bijna alle beleidsterreinen moet worden nagegaan of deze ‘staatssteunproof’ zijn.

Wist je dat we een modulair pakket van drie cursussen aanbieden?
Waarmee je van alle subsidiemarkten thuis bent? En waar je een mooie korting op ontvangt als je je inschrijft voor het pakket in plaats van voor de losse cursussen? 

 

Dit pakket bestaat uit de volgende cursussen:

De basis van subsidieverstrekking (2 dagen)
Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten! (1 dag)
Subsidie en staatssteun(1 dag). 

circles
Doelgroep

Juristen, medewerkers die betrokken zijn bij gemeentelijke subsidiebesluiten.

Programma
Criteria staatssteun

Welke criteria zijn er voor staatssteun?

Vormen van staatssteun gevoelige subsidies
 • Directe subsidies
 • Leningen
 • (Lage) huursom
 • Garanties
Overzicht gemeentelijke beleidsterreinen die met staatssteun gevoelige subsidies te maken kunnen krijgen
 • Cultuur
 • Sport
 • Sociaal beleid en werkgelegenheid
 • Jeugdzorg
 • Milieu en natuurbeheer
 • Vervoer
Vrijstellingen en uitzonderingen
 • Welke vrijstellingen en uitzonderingen zijn er?
Procedures staatssteun
 • Welke procedures zijn er?
Resultaat
check
Na deze cursus heb je inzicht in de gevolgen van het staatssteunrecht voor de gemeentelijke subsidieactiviteiten en weet je hoe je het subsidiebeleid en de subsidieregelingen staatssteunproof kunt maken.
check
De cursisten hebben inzicht in de gevolgen van het staatssteunrecht voor de gemeentelijke subsidieactiviteiten en weten hoe het subsidiebeleid en de subsidieregelingen staatssteunproof kunnen worden gemaakt.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina