Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten!
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Het juist stopzetten of verminderen van subsidies vraagt om juridische kwaliteiten. Op grond van welke redenen herschik je de subsidies? Je leert het in deze cursus.
Inleiding
Inleiding

Je stuurt scherper op subsidies en contracteert op basis van prestatieafspraken met een bewuste keuze voor de juridische grondslag. Dit vereist nieuwe vaardigheden.

Door bezuinigingen en decentralisaties kan het zijn dat je tot een herschikking komt van de subsidies en hiervoor het beleid wilt aanpassen. Hier komen verschillende juridische aspecten bij kijken: waar moet je op letten bij de vermindering / beëindiging van de subsidie?

Wist je dat we een modulair pakket van drie cursussen aanbieden?
Waarmee je van alle subsidiemarkten thuis bent? En waar je een mooie korting op ontvangt als je je inschrijft voor het pakket in plaats van voor de losse cursussen? 

 

Dit pakket bestaat uit de volgende cursussen:

De basis van subsidieverstrekking (2 dagen)
Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten! (1 dag)
Subsidie en staatssteun(1 dag). 

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding, aanpassing en uitvoering van het subsidiebeleid of subsidiebesluiten opstellen.

Programma
  • Het subsidieproces volgens de Algemene wet bestuursrecht
  • De betekenis van de begrippen subsidie, subsidieplafond en de praktische toepassing hiervan
  • De subsidieaanvraag
  • De subsidieverlening en de normen voor een goede verdeling van beschikbare subsidiebudgetten alsmede het opleggen van subsidieverplichtingen
  • De subsidievaststelling
  • 'Handhaven' van subsidiëring: intrekken en wijzigen van subsidiebeschikkingen
  • Aan de hand van concrete casussen oefenen we op basis van de eisen die de Awb en rechtspraak stellen aan het verminderen / beëindigen van subsidiëring met het opstellen van de benodigde beschikkingen
Werkwijze
We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang. We maken een directe vertaling van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Heb je specifieke vragen en/of een casus uit je eigen praktijk, stuur die naar cursus@segment.nl o.v.v. 'Herbezinning op subsidiebeleid; de juridische aspecten', we behandelen ze graag.
Resultaat
Je bent in staat om de inhoud van de subsidietitel uit de Awb en de recente jurisprudentie toe te passen op het eigen subsidiebeleid.
Je bent je bewust van de knelpunten van aanpassing van het subsidiebeleid en hoe je die op kunt lossen bij het opleggen van subsidieverplichtingen en het beëindigen van subsidies.
Tot slot begrijp je het verschil tussen privaatrechtelijke opdrachtverlening en subsidiëring.
Cursus
Modulair pakket volgen = korting!
Deze cursus is onderdeel van het modulair pakket subsidies, bestaande uit de drie cursussen genoemd in de inleiding. Deze cursussen kunnen natuurlijk los gevolgd worden maar wil je het gehele pakket graag volgen, dan bieden wij een interessante korting van 20% op de totaalprijs van de losse cursussen! Vermeld bij je aanmelding ‘modulair pakket subsidies’ en wij zorgen voor de rest.
Contact
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur
Wachtlijst