Sociaal Domein in control
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
19-09-2024
2 dagen
Utrecht
€1.199,00
Andere data en locaties
Krijg handvatten aangereikt om grip op het sociaal domein te verstevigen.
circles

Meer dan ooit is er behoefte om te kunnen sturen op resultaat in het sociaal domein. Niet alleen inhoudelijk zijn er nog veel ontwikkelingen die invloed hebben op het resultaat, ook financieel is het een grote uitdaging voor gemeenten om grip op de kosten en uitvoering te krijgen.

 

Aan de hand van de ‘levers of control’ van Simons krijg je inzicht in alle componenten die van belang zijn om sturing in het sociaal domein vorm te geven. We hebben het over de visie en missie voor het sociaal domein, het stellen van kaders, het verzamelen en interpreteren van de juiste data en de interactie met ketenpartners en interne stakeholders. Al deze componenten  moeten met elkaar in balans zijn om tot resultaat te komen.

 

Het blijft niet bij een theoretisch verhaal, we gaan juist in de praktijk aan de slag. Op de eerste trainingsdag behandelen we bovengenoemde thema’s in het model van Simons en passen deze toe in je eigen organisatie, dat levert een mooie analyse op van de verbeterpunten. Hier ga je de tweede dag mee aan de slag met als concreet resultaat een verbeterplan.

 

Met dat verbeterplan ga je in de organisatie aan de slag. Ongeveer een maand later zien we elkaar weer, wisselen we ervaringen uit en bespreken we de struikelblokken en dragen verdiepende kennis aan.

circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, controllers, kwaliteitsmedewerkers

Programma
Dag 1

Dag 1:

 • Afbakening sociaal domein
 • Visie, missie en strategie van de eigen organisatie
 • Kaders stellen en passen deze kaders bij de visie en missie?
 • Data: registreren, delen, en analyseren
 • Intern sturen op informatiebehoefte, ook politiek. ‘need to know’ vs ‘nice to know’
 • Organiseren van interactie, leren en doorontwikkelen
   

In deze training vul je het model in voor je eigen gemeente. Tussen lesdag 1 en 2 verfijn je deze analyse en voeg je aan de hand van gesprekken met collega’s informatie toe. Deze analyse neem je mee naar de tweede trainingsdag, zodat we deze kunnen vertalen naar een plan van aanpak

Dag 2

Dag 2:

 • Terugkoppeling van analyse, wat zijn je ervaringen? Wat hebben gesprekken met collega’s voor nieuwe inzichten gegeven?
 • Rollen bij sturing
 • Vertalen van het model naar inrichtingskeuzes voor de eigen organisatie
 • Concrete acties om morgen, in de praktijk, mee aan de slag te gaan

 

Dag 3 (dagdeel)

Dag 3 (dagdeel):

 • Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
 • Waar ben je tegenaan gelopen?
 • Wat heeft je aangenaam verrast?
 • Wat is het gerealiseerde resultaat?
 • Heb je nog een hulpvraag aan de andere deelnemers of de docent?

In deze hele training, maar vooral het laatste dagdeel is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en zo een netwerk op te bouwen.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar in deze training voortdurend af. Alle oefeningen en opdrachten zijn gericht op de eigen organisatie, zodat je daar concreet mee aan de slag kunt in je eigen organisatie.

Resultaat
check
Na afloop zijn deelnemers in staat:
De financiële sturing binnen het sociaal domein te verbeteren.
check
Gemeentelijke visie, missie en strategie voor het sociaal domein te vertalen in concrete keuzes en acties
check
Kaders te stellen met betrekking tot het leveren van zorg en deze te vertalen naar beleid
check
De juiste data te verzamelen, te interpreteren en te gebruiken om grip te krijgen op het sociaal domein
check
Ketenpartners en stakeholders te betrekken bij de keuzes die jullie maken
check
Deze keuzes te implementeren in de eigen organisatie
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina