Onderwijsbeleid voor de gemeente
Eerstvolgende datum:
18-11-2021 / 3 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Ben je nieuw in de gemeente en werk je op het gebied van onderwijs? Of wil je je kennis op dit terrein opfrissen? Meld je dan snel aan voor deze leergang.
Inleiding
Inleiding

Deze leergang geeft je een brede blik op alles waar je als beleidsadviseur onderwijs mee te maken krijgt: van overlegstructuren tot financiële stromen en van VVE tot voortgezet onderwijs.

Daarnaast ontbreekt uiteraard ook je persoonlijke ontwikkeling niet. Leer netwerken, beleid ontwikkelen en data-analyseren om zelfverzekerd je werk te kunnen doen.

Doelgroep

Startende beleidsadviseur onderwijs in de gemeente of ervaren adviseur die zijn/haar kennis wil opfrissen

Programma
Intakegesprek
Persoonlijke ontwikkeling
 • Hoe ziet het schoollandschap in mijn omgeving eruit
 • Hoe werk ik met schoolbesturen?
 • Relatie schoolbesturen/scholen (hoe krijg je de directeur/ IB’er mee)
 • Regierol gemeenten in onderwijs
 • Overlegstructuren (bijv. REA/LEA/OOGO/directieoverleg) en jouw rol daarin
 • Verdeling verantwoordelijkheden gemeente-onderwijs
 • Aandacht voor diverse communicatiestijlen
 • Praktijksimulatie
Onderwijsachterstanden
 • VVE doelgroepsbepaling
 • Nieuwkomers/schakelklassen
 • Zomerscholen
 • Achterstandsscore
 • Achterstandsproblematieken
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leesonderwijs verbeteren
Relatie met Jeugd
 • Passend Onderwijs
 • Samenwerkingsverband (PO/VO)
 • Jeugdhulp-Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Ondersteuningsplannen
 • Schoolmaatschappelijk werk/sociaal team
 • Vroegsignalering
 • Onderwijs-zorgarrangement
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Doorgaande lijnen
 • Aansluiting Voorschool/PO
 • Aansluiting PO/VO
 • Leerplicht/schoolverzuim
 • Voortijdig Schoolverlaten/RMC-functie
 • IKC / Brede scholen
 • Relatie onderwijs-arbeidsmarkt
Kwaliteit
 • Verantwoording kwaliteit
 • Monitoring
 • Werken met Data
 • Budgetbeheer, financiën, DUO
 • Beleidsvorming en -evaluatie (Plan-Do-Check-Act)
 • Onderwijsinspectie en toezicht
 • Nationaal Programma Onderwijs
 • Resultaatafspraken in het kader van VVE
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. De theorie wordt ondersteund door praktijksimulaties. Met verschillende casussen en eventueel gastsprekers maken we een directe doorvertaling van theorie naar dagelijkse praktijk. Bij de onderwerpen waarbij het gepast is gaan we in op onderwijshuisvesting voor de verdieping raden we jou aan om leerlijn onderwijshuisvesting. In het intakegesprek voorafgaand aan de leergang peilen we jouw specifieke opleidingswensen en -vragen. Die verwerken we in de leergang, zodat een leergang op maat ontstaat.
Bijzonderheden
Deze basisopleiding sluit mooi aan op de gerelateerde leergangen Onderwijshuisvesting,de verdiepingscursussen VVE, Leerlingenvervoer of de praktijkdag Jeugdhulp en Passend Onderwijs.
Resultaat
Na de cursus bezit je vakkennis van het gemeentelijke onderwijsveld, gebaseerd op de meest actuele situatie en regelgeving.
Je krijgt handvatten om in gesprekken met partners beleid te ontwikkelen en zo het gemeentelijke onderwijsniveau naar een hoger plan te tillen.
Cursus
Docent
Dianne Welling
Marike Grond
Marike Grond
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingsadviseur Marike Grond
Wachtlijst