Wet- en regelgeving BRP
Eerstvolgende datum:
11-01-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Leer met zelfvertrouwen de wet, het besluit en de regeling BRP toe te passen!
Inleiding
Inleiding

De Wet BRP biedt de basis voor de verwerking van persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen en vormt de juridische basis voor de komende ontwikkeling naar een moderne basisregistratie personen. Als medewerker Burgerzaken verwerk je vaak gegevens in de BRP of verstrek je gegevens uit de BRP. Kennis van de BRP wet- en regelgeving is dan ook een must.


Want wat zijn nu eigenlijk de rechten en plichten van de burger? Wanneer mag je gegevens verstrekken en wanneer moet je dit weigeren? Met deze cursus krijg je niet alleen meer kennis en zelfvertrouwen, maar krijg je ook inzicht in de toekomstige ontwikkeling van een modern BRP-stelsel, waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen.

Doelgroep

Medewerkers die nieuw zijn op de afdeling Burgerzaken en geen kennis hebben van de Wet BRP.

Programma
  • Bespreking Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP
  • Samenhang met andere relevante wet- en regelgeving 
  • De relatie tot LO en HUP
  • BRP-publicaties
  • Verplichtingen, rechten en bevoegdheden van burgers en college van burgemeester en wethouders
  • Brondocumentenstelsel in de BRP 
  • Verstrekkingen uit de BRP 
  • Actualiteiten/jurisprudentie
  • Het kabinet wil de BRP moderniseren
Werkwijze

Vanuit een raamwerk met basiswetten en internationale verdragen zetten we de plaats die de BRP wet- en regelgeving daarbij inneemt uiteen. In deze interactieve cursus werken we veel met casussen, zodat de regels direct kunnen worden doorvertaald naar de praktijk. Na de eerste dag krijg je huiswerkopdrachten mee die op de tweede dag worden behandeld. Als afsluiting maak je nog een aantal multiple-choice vragen, die gelden als eigen toets voor het verkregen inzicht.

Hybride les bij Segment
Hybride les is in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? Opleidingskundige Marike Grond vertelt.
Resultaat
Je kent de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP en de onderlinge samenhang tussen de bepalingen.
Ook kun je de regels na afloop van de cursus toepassen in de praktijk en verdedigen waar nodig.
Cursus
Docent
Janet van der Ree
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst