Omgevingswet – Strategie, beleid en planvorming
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
07-11-2024
2 dagen
Utrecht
€1.099,00
Andere data en locaties
In deze cursus kom je alles te weten over de impact van de omgevingswet op het werk van beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en strategen.
circles
Inleiding

Je leert wat de Omgevingswet inhoudt en wat dat betekent voor jou als beleidsmedewerker, planvormer of strateeg. De omgevingsvisie en het omgevingsprogramma bepalen de langere termijnkoers voor de fysieke leefomgeving binnen jouw organisatie. In deze cursus staan we daarom uitgebreid stil bij deze kerninstrumenten en hoe deze passen in de beleidscyclus. Naast uitgebreide inhoudelijke kennis van Omgevingswet gaan we in op de samenwerking met collega’s, andere bevoegde gezagen en het bestuur, en de goede communicatie met belanghebbenden.

circles
Doelgroep

Strategen, beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers RO, grondzaken, leefomgeving/planvormers.

Programma
  • Inhoud van de Omgevingswet en de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • Kerninstrumenten
  • Digitalisering
  • Omgevingsvisie en omgevingsplan en de vertaling ervan naar uitvoeringsbeleid en programma
  • Omgevingsvergunning: van borging visie tot vergunningverlening
  • Procedures en veranderingen
  • Participatie en samenwerken
Resultaat
check
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.
check
Je hebt inzicht in de samenhang van de 6 kerninstrumenten.
check
Je weet welke rol digitalisering binnen de Omgevingswet heeft.
check
Je weet uit welke onderdelen het invoeringsspoor bestaat.
check
Je kent het belang van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
check
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
check
Je ziet het belang van een goed participatieproces en weet hoe je dit proces kan vormgeven.
Werkwijze

We gaan, na een theoretisch gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang. In de training werken we met casussen. Hiermee leggen we een goede basis voor de toepassing in de praktijk.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina