Omgevingswet – Strategie, beleid en planvorming
Eerstvolgende datum:
15-03-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Integraal afwegen, initiatieven mogelijk maken en snelle besluitvorming. Dat is wat de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 van ons verwacht. In deze cursus kom je alles te weten over de impact van de omgevingswet op het werk van beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en strategen.
Inleiding
Inleiding

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze cursus leer je wat de nieuwe wet inhoudt en wat dat voor jouw rol betekent. In deze cursus geven wij aandacht aan het adviseren over strategisch beleid, de vertaling ervan in 

uitvoeringsbeleid, plannen en programma en participatiebeleid gericht op burgers en bedrijven. Daar is kennis van de wet voor nodig, maar ook inlevingsvermogen.

Doelgroep

Strategen, beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers RO, grondzaken, leefomgeving/planvormers.

Programma
  • Inhoud van de Omgevingswet en de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • Kerninstrumenten
  • Digitalisering
  • Invoeringsspoor, Overgangsrecht en bruidsschat
  • Omgevingsvisie en omgevingsplan en de vertaling ervan naar uitvoeringsbeleid en programma
  • Omgevingsvergunning: van borging visie tot vergunningverlening
  • Procedures en veranderingen
  • Participatie
  • Verandering in houding en gedrag en competenties

Voorafgaand aan de cursus maak je een kennistest, waardoor je inzicht krijgen in wat je al weet over de Omgevingswet. Daarnaast hebben we veel inhoudelijke informatie beschikbaar in onze digitale leeromgeving waar je door middel van e-learning kennis kunt opdoen van de onderwerpen waar je nog niet zoveel van af weet.

Werkwijze
We gaan, na een theoretisch gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang. In de cursus werken we met casussen. Hiermee leggen we een goede basis voor de toepassing in de praktijk.
Resultaat
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.
Je hebt inzicht in de samenhang van de 6 kerninstrumenten.
Je weet welke rol digitalisering binnen de Omgevingswet heeft.
Je weet uit welke onderdelen het invoeringsspoor bestaat.
Je kent het belang van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
Je ziet het belang van een goed participatieproces en weet hoe je dit proces kan vormgeven.
Cursus
Docent
Nancy ten Have-Ceelen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst